• A
  • A
  • Nieuwe lector Leren en Gedrag

    - Dr. Jan Bijstra wordt per 1 februari 2010 aangesteld als lector ‘Leren en Gedrag: werkzame factoren in het handelen van leren’ aan de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen.

    Bijlstra zal zich richten op de toegenomen diversiteit aan sociaal-emotionele en gedragsvraagstukken in de klas en het verspreiden van de kennis hiervan aan leraren. Het lectoraat Leren en Gedrag is inhoudelijk en organisatorisch verbonden met het lectoraat 'Integraal Jeugdbeleid' van de Pedagogische Academie en de Academie voor Sociale Studies van de Hanzehogeschool Groningen. Zodoende maakt het tevens deel uit van het kenniscentrum CaRES van de Hanzehogeschool.

    Jan Bijstra heeft psychologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en is daar in 1989 ook gepromoveerd. Na aanstellingen bij de Rijksuniversiteit Groningen, de Rijksuniversiteit Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam is hij nu werkzaam bij het Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland, cluster 4 (RENN4).