• A
 • A
 • Is de maan natuur?

  - UvA en VU hebben met het ‘LearningLab’ het rapport-Veerman direct invulling gegeven. Een film brengt nu in beeld hoe 20 studenten hierin zichzelf, hun leerdoelen en profiel ontdekken. Cees Veerman van dat advies over profilering en verscheidenheid nam zelf de eerste DVD in ontvangst en zei enthousiast. “Dit is het doel van ons rapport.”

  Nieuw HO-landschap

  Woensdagavond 26 mei discussieerde de oud-LNV-minister in 'Pakhuis de Zwijger' in Amsterdam met studenten en experts uit het LearningLab over hoe zij hun experiment ervaren en de eerste lessen daar uit trekken. Charlotte, een van de deelnemers, zag zichzelf veranderen. "Ik wilde goede dingen doen maar ik wist niet hoe. Ik weet nu dat ik zelf iets kan veranderen in de wereld."

  Veerman genoot zichtbaar van de film van en over de studenten. "Kansen en mogelijkheden voor studenten creëren, dat is het doel van ons rapport. Het is een goede ontwikkeling dat studenten grote invloed hebben op hun eigen onderwijspad."

  Hij onderstreepte,dat het er op aan komt, dat hbo en wo met zijn advies vooral concreet aan de slag gaan. Dat sprak hem dan ook zeer aan in het werk van het LearningLab. "We willen een diverser HO-landschap met diversere disciplines. We want to revitalize the educational landscape."

  Social entrepreneurs

  UvA-rector Dymph van der Boom was trots op haar studenten. "Fascinerend om jullie bezig te zien, 'social entrepreneurs' zijn jullie eigenlijk. Jullie zullen veel aan deze vaardigheden hebben in je leven." Zij benadrukte het belang van de internationale aanpak, het innovatieve en interdisciplinaire karakter en het ondernemerschap. Het past volgens Van der Boom geheel in de missie van de universiteit. "We train people to improve society."

  "Ik ben ervan overtuigd dat deze groep van studenten beter voorbereid is op de maatschappij van morgen", vertelt initiator en docent van het 'LearningLab' Thieu Besselink. Charlotte vult aan: "Al die verschillende culturen en opinies verrijken je. Universiteiten missen soms de verbinding met de wereld. Dit 'learning lab' is een duurzame en leerzame verbinding." Besselink: "Dit zijn de studenten van de toekomst, meet the pioneers." Op de foto ziet u Thieu Besselink met onder andere Cees Veerman de LearningLab-film bekijken. 

  Niet aanwezig zijn

  Besselink geeft het begrip 'docent' een heel andere invulling dan in het onderwijs gebruikelijk is, zo laat de film soms confronterend zien. Door in verschillende settings juist 'niet aanwezig te zijn' en studenten zelf te laten invullen naar welk leerdoel ze op zoek zijn, maakt hij hen bewust van wat hun eigen leren inhoudt. Eigen initiatief is meer dan een slogan in dit werk. Zijn boodschap aan de studenten: "Make a difference, the world has needs. Try to go from ideas to practice." 

  Op de DVD is te zien hoe de studenten op interactieve wijze bezig zijn om hun ideeën over wat ze aan de wereld willen veranderen omzetten in de praktijk. Na een brainstorm hangt een schoolbord vol met 'geeltjes' waarna een categorisering van ideeën volgt. Altijd gericht op actie, op dat ze zelf hun onderwer oppakken en invullen. Dus toen men een project wilde doen om klimaat en milieu te helepn, maar een van de studenten ook wel iets in het leelal ambieerd kwam diens vraag: "Is de maan natuur?"

  Het Learning Lab is door het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) aangeboden aan de honours studenten van VU en UvA en werd ontwikkeld door 'River' bij het IIS. "Het zien van deze film inspireert hopelijk anderen weer", aldus Veerman.