• A
 • A
 • Waarom wij in het buitenland studeren

  - SER-voorzitter Rinnooy Kan stelde bij de opening van het internationaal academisch jaar dat "Nederland mensen nodig heeft die zich realiseren dat er in het buitenland veel kwaliteit te halen en te winnen is". "Studeren in het buitenland is goed voor studenten én voor Nederland," stelt Martine van der Lee, voorzitter van Stichting NEWS.

  De Nederlandse student in het buitenland

  De 15.000 Nederlandse studenten, die een volledige opleiding in het buitenland doen, vertrekken vaak op eigen houtje. Buiten Nederland is een veel breder scala aan opleidingen te vinden en een Nederlands VWO-diploma geeft toegang tot buitenlandse topuniversiteiten. Dit zijn vaak universiteiten waar het onderwijs kleinschalig is, een zelfde studie in minder jaren kan worden afgemaakt en er geen sprake is van een zesjescultuur. Dit zijn ook universiteiten waar studenten een nieuwe cultuur leren kennen en zien dat het ook anders kan. Studenten in het buitenland komen in aanraking met studenten van over de hele wereld, ze leren nieuwe talen en verbreden hun horizon.

  Het idee dat een studie in het buitenland alleen voor de studenten met de hoogste cijfers en ondersteund door prestigieuze beurzen is weggelegd behoort tot het verleden. In landen als Duitsland, België, Denemarken en Zweden is het collegegeld lager dan in Nederland. Mensen met een HBO-diploma kunnen vaak direct aan een master beginnen, terwijl zij in Nederland eerst een schakeljaar zouden moeten volgen. Zowel WO als HBO-studenten kunnen hun studiefinanciering meenemen, en ook voor MBO studenten wordt dit steeds makkelijker. Wat de studenten die naar buitenland gaan wel kenmerkt zijn durf, ambitie en de bereidheid voor onbewandelde paden te kiezen.

  Nederland en de wereldwijde student

  Buitenlandstudies creëren ook kansen voor Nederland. Met de motie Hamer heeft de Tweede Kamer het afgelopen jaar het kabinet opgeroepen Nederland tot de vijf meest innovatieve economieën ter wereld te voegen. Om dit te bereiken zet de Kennis en Innovatie (KIA) - coalitie het werk voort van het onlangs opgeheven Innovatieplatform. Hoewel het bereiken van de gestelde doelen lastig blijkt, staat vast dat mensen met internationale ervaring en kennis cruciaal zijn voor de Nederlandse kenniseconomie. Dit zijn mensen die kennis en vaardigheden uit het buitenland naar Nederland brengen en hun talen spreken, die een internationaal netwerk hebben en weten hoe ze moeten omgaan met culturele verschillen.

  De verdergaande internationalisering van het hoger onderwijs wordt gekenmerkt door een grote tegenstelling. Het Nederlands hoger onderwijs weet zich in het buitenland te verkopen met een hoog aantal Engelstalige programma's, een goede kwaliteit en lage kosten. Nederlandse instellingen slagen er dan ook in om meer en meer buitenlandse studenten te trekken. Zo worden Britse studenten, wiens oorspronkelijke aanmeldingsprocedure niet tot een succesvol resultaat bij de gewenste Britse instelling heeft geleid, aangespoord 'to go Dutch' en daarbij te profiteren van het lagere collegegeld in Nederland. Maastricht University wil zelfs de juridische status van Britse universiteit verkrijgen om nog makkelijker buitenlandse studenten binnen te halen. Hierbij geldt dat Nederland bereid is om te investeren voor het binnenhalen van buitenlands talent. Een dergelijke bereidheid ontbreekt nog bij het stimuleren van de stap naar het buitenland, maar is wel een vereiste.

  Voorwaarde voor het slagen van de motie Hamer en de doelstellingen van de KIA-coalitie is een Nederland dat over de grenzen kijkt en zich niet achter de dijken verschuilt. Toegenomen globalisering en europeanisering maken contact met het buitenland nog fundamenteler voor de toekomst van Nederland. In het buitenland studeren is daarbij een vanzelfsprekende eerste stap.

  Martine van der Lee is voorzitter van Stichting NEWS (Nederlandse Wereldwijde Studenten)