• A
 • A
 • Health promotion in Leiden

  - De grondlegger van de antroposofie, Rudolf Steiner, zou een tevreden man zijn geweest: niet alleen maakte het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg van de Hogeschool Leiden onlangs bekend dat er genoeg financiering is binnengehaald voor het voortzetten van onderzoek tot en met 2014, ook organiseert zij op 12 november een internationaal symposium over ‘gezondheid bevorderen’.

  De antroposofische gezondheidszorg is relatief jong. Zij is gebaseerd op Steiners geesteswetenschap die uit het begin van de twintigste eeuw dateert. De antroposofische gezondheidszorg maakt dankbaar gebruik van de ervaring, de kennis en de verworvenheden van de moderne gezondheidszorg. Zij geeft daarop een aanvulling met specifieke complementaire diagnostiek en behandelwijzen. Vanwege haar visie op de samenhang van lichaam, ziel en geest, en haar integratie van reguliere en antroposofische kennis wordt zij ook wel omschreven als een integrale gezondheidszorg.

  Andere benadering

  Naast de professioneel ontwikkelde ziektebestrijdende benadering (bv. antibiotica, chemotherapie, antidepressiva en het vervangen van 'kapotte onderdelen') is er de afgelopen decennia wereldwijd steeds meer interesse gekomen voor een gezondheid bevorderende benadering, zowel preventief als curatief. Daaraan gerelateerde termen als bijvoorbeeld 'health promotion', 'salutogenese', 'resilience' worden dan ook steeds meer gebruikt in verschillende terreinen van de gezondheidszorg.

  Voor de verdere ontwikkeling van deze benadering en voor de integratie in de huidige gezondheidszorgpraktijk is het volgens het lectoraat belangrijk dat er:

  - goede theorieën over 'health and health promotion' komen die de basis leggen voor professionele 'health promotion' preventiemethoden en interventies;

  - goede methoden ontwikkeld worden waarmee de gezondheidstoestand gemonitord kan worden;

  - onderzoek wordt gedaan naar de kwaliteit en de (kosten)effecten van 'health promotion'.

  Symposium

  Met het symposium 'Gezondheid bevorderen' op 12 november hoopt het Leidense lectoraat te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van professionele 'health promotion' en de integratie van deze benadering in de gezondheidszorg. In het programma staan de volgende vragen centraal als: Wat is gezondheid eigenlijk?; Kunnen we gezondheidskrachten inzetten om preventief en curatief te werken in aanvulling op een meer ziektebestrijdende benadering?; Wat is de bijdrage van de antroposofische gezondheidszorg aan de verdere professionalisering van 'health promotion' in de gezondheidszorg?

  Sprekers zijn onder meer Professor Dr. Bengt Lindström uit Finland over 'health promotion en salutogenese', Professor Dr. Max Moser uit Oostenrijk over 'chronobiologie, ritmen en gezondheid' en Professor Dr. Peter Kooreman, hoogleraar Gezondheidseconomie (Universiteit Tilburg) over 'kosteneffecten van health promotion'.

  In de middag zijn twee rondes workshops over praktijkonderzoek en worden twee nieuwe publicaties gepresenteerd. Professor Annette Weisskircher uit Duitsland sluit de dag af, zij spreekt over euritmietherapie en gezondheid.

  U kunt zich tot 29 oktober aanmelden via dit aanmeldformulier
  Bekijk ook de uitnodiging en de workshops. Het volledige programma vindt u hier.