• A
  • A
  • Spaanse universiteit in Almere

    - De universiteit BES La Salle uit Barcelona en Madrid gaat in Almere MBA-programma's en zomercursussen aanbieden.

    De gemeente heeft in Barcelona een intentieverklaring getekend als startsein voor verdere samenwerking. Daarin is vastgelegd dat BES La Salle, een universiteit uit Barcelona en Madrid, op korte termijn naar Almere komt om daar een internationaal hoger onderwijsaanbod te verzorgen. 

    Het zal gaan om een variéteit van HO-aanbod.  In het bijoznder betreft het kortlopende cursussen voor werkenden (Executive Courses), enkele Masterprogramma's op het gebied van Business Administration (MBA) en Program Management. Tevens neemt La Salle actief deel aan de Summer School Almere door cursussen aant bieden in dit verband. 

    Zomer 2010 heeft BES La Salle al aan de eerste Summer School meegedaan. Het is de bedoeling dat in 2011 opnieuw te doen met een wat uitgebreider cursusaanbod. BES La Salle is verder van plan om waar mogelijk met de bestaande aanbieders van hoger onderwijs in Almere samen te werken, en met het locale en regionale bedrijfsleven.