• A
 • A
 • NWO betaalt conferenties met OA-sessie

  - Wetenschappelijke conferenties die aandacht besteden aan Open Access kunnen vanaf 2011 rekenen op een financiële bijdrage van NWO van maximaal 2500 euro. Afgelopen oktober kwam het idee voor deze subsidie nog op een wonderlijke wijze tot stand tijdens de week van Open Access.

  De financiële bijdrage van 2500 euro geldt voor sessies waarin aandacht wordt gevraagd voor het belang van publiceren in voor iedereen toegankelijke publicaties. Het voordeel van deze sessies is dat het belang van Open Access direct bij de doelgroep (de onderzoekers) onder de aandacht wordt gebracht. NWO stelt hiervoor 100.000 euro ter beschikking.

  NWO-voorzitter Jos Engelen bedacht deze subsidie al improviserend tijdens zijn eigen presentatie in de week van Open Access. Zijn publiek bestond destijds louter uit researchers en bibliotheekmedewerkers die zich al met OA bezig hielden waardoor zijn pleidooi in hoge mate een preek voor eigen parochie leek. Engelen vertelde ScienceGuide na afloop dat hij tijdens zijn rede hier het probleem van inzag en dat dit hem ter plekke op een nieuw idee had gebracht: extra subsidie voor elke wetenschappelijke conferentie die een additionele sessie over het nut van Open Access publishing in het programma wil opnemen.

  Volgens Engelen moet de aandacht voor toegankelijk publiceren in Open Access  door met name onderzoekers zelf worden gegenereerd. "Tot nu toe zijn het vooral uitgevers, bibliotheken en dergelijke die hierover met elkaar spreken. Onderzoekers willen zich uiteraard vooral bezig houden met hun eigenlijke werk: onderzoek doen. Zij zijn minder bezig met andere, nieuwe manieren van publiceren. Daarom hebben we deze subsidie in het leven geroepen. Om het voor hen makkelijker te maken om erover te vernemen, van gedachten te wisselen, hiervoor te pleiten en er zelf aan mee te doen", aldus Engelen.

  De subsidie van NWO kan worden aangevraagd voor conferenties met minimaal honderd deelnemers. Daarnaast moeten in het organisatiecomité één of meer in Nederland werkzame onderzoekers zitting hebben. De open access-sessie moet minstens een uur duren en zijn opgenomen in het definitieve conferentieprogramma. Het organiserend comité besluit of het geld bestemd wordt voor de reiskosten van een spreker, een debatleider of faciliteiten voor een sessie. Details met de aanvraagvoorwaarden volgen in de programmabrochure die nog in de maak is.

  Het interview met Jos Engelen over het nut van Open Access leest u hier.