• A
  • A
  • Onze man in Beijing

    - Om de wetenschappelijke contacten met China te stimuleren en coördineren is de ambassade in Beijing uitgebreid met een speciale science attaché.

    "Dit laat zien dat wij de wetenschappelijke samenwerking tussen Nederland en China belangrijk vinden,'' aldus staatssecretaris Zijlstra. De wetenschappelijke contacten met China blijven zich steeds verder uitbreiden. De science attaché signaleert nieuwe ontwikkelingen in de Chinese wetenschap, bouwt het netwerk met Chinese onderzoeksorganisaties en -instellingen verder uit.

    De nieuwe diplomaat vertegenwoordigt OCW en organisaties als de KNAW en NWO en levert een bijdrage aan de bilaterale samenwerking tussen Nederland en China. De science attaché is op advies van het Innovatie Platform in opdracht van het ministerie van OCW aangesteld door Agentschap.NL en is werkzaam binnen de afdeling Technisch Wetenschappelijke Attaché's van de ambassade.