• A
 • A
 • Top 10 HO Social Media

  - 2011 wordt voor het HO écht het jaar van de Social Media. WO en vooral HBO hebben kennisdeling-medium Facebook nog echt niet ontdekt. ScienceGuide presenteert de eerste Top 10 van HO-instellingen in Europa bij de inzet van Social Media voor nieuws, reputatieversterking en kennisdeling met hun omgeving. En de 3 ergste dinosauriërs van de 21e eeuw in het HO!

  ScienceGuide lanceert begin 2011 een nieuwe dienstverlening: een hoogwaardige en selectieve Europese nieuwsvoorziening over kennis, onderwijs en onderzoek. Daarbij bouwen wij voort op de nieuwste vormen van kennisdeling en nieuwsvoorziening. En op de ScienceGuide 'twist' van informatie en achtergrond die u gewend bent.  

  U kunt daar ook zelf actief in participeren, onder meer door uw Social Media inzet optimaal te maken.  Meldt u vast bij TopTien@scienceguide.nl om bij de voorlopers te horen.

  Een 'amuse' bij het kerstdiner bieden we u nu vast: enkele observaties uit ons onderzoek onder de duizenden hogescholen en universiteiten in Europa: hoe scoort u zelf? hoe Nederland? welk land loopt echt voorop? En wie zijn echt helemaal nergens?

  Observaties over de massa

  - Social Media zijn een stille revolutie in de kennissector, waar beleid noch evaluatoren daarvan zich mee bezig lijken te houden. In Europa zijn er 336.890 twitter followers in 390 twitter kanalen vanuit het HO en maar liefst  1.475.255 facebook fans in 598 officiële facebook groepen vanuit het HO.

  - Geen land weet met zijn universiteiten zo te domineren in de wereld van Social Media als het Verenigd Koninkrijk. Zo'n 50% van de lezers is verbonden aan Britse instellingen. Oxford is de grote winnaar onder de instellingen in Europa, maar ook de hoge score van de Open University is opmerkelijk. En de groei is markant: Oxford wint 2000 Facebook-vrienden per maand.

  - Net als bij het World Economic Forum staat ons land niet in de Top 5 van de motie-Hamer waar het om eigentijds kennisdelen gaat. Nederland doet het 'niet slecht', maar dat komt doordat ons HO Twitter ontdekt heeft. Maar het dreigt nu al weg te zakken doordat het op Facebook ver achter lijkt te lopen. En juist om wereldwijd jong talent te trekken en te binden is een actieve en hoogwaardige presentie daar inmiddels essentieel. Was Nederland hier alerter kon het in de top 3 komen, zo blijkt uit de cijfers. Het marktaandeel bij Twitter is voor ons land 8,9% van de contacten, bij Facebook een schamele 1,2%.

   

  Observaties over de aard

  - Tussen Twitter, RSS en Facebook zijn de verschillen ook elders nog beduidend: Duitsland is goed in Twitter, maar zwak in Facebook, net als Nederland. Zuid-Europese landen en instellingen doen het juist daar weer veel beter.

  - Niet elke topinstelling lijkt te beseffen dat men de kennisdeling wereldwijd met de middelen van het jong talent wereldwijd moet aanjagen en daar een gewaardeerde plek in moet veroveren. ScienceGuide trof eerbiedwaardige universiteiten aan die niet of bijna beschamend slecht optreden in Social Media. De universiteit van Heidelberg - motto 'Zukunft seit 1386' - is een voorbeeld van hoe het niet moet: geen Engelse info, 160 volgers op Twitter en wel lid van de LERU en Coimbra topliga van het WO. De lijst van 3 Dinosauriërs maakt het ook bont.

  - Nogal wat instellingen blijken niet te weten wat er onder hun naam in Social Media uitgewisseld wordt door anderen. Verschillende universiteiten en hogescholen hebben twitter- of facebookaccounts die de facto in gebruik zijn bij actiegroepen voor en vooral ook tegen het beleid van de Rector, het CvB of de minister. De universiteit van Graz bijvoorbeeld, blijkt in handen van het comité UniGraz Brennt. Ook in Nederland ontbreekt het nogal eens aan een Social Media policy op instellingsniveau, zo kon ScienceGuide het voorbije jaar merken.

  Observaties over onderscheid

  - Tussen HBO en WO is er in Nederland een markant verschil. De hogescholen zijn met beduidend meer instellingen en mensen, maar zijn verhoudingsgewijs nog ondermaats present en actief in het kennisdelen via Social Media. Ook hebben zij veel minder volgers/vrienden op hun accounts. Op Facebook gemiddeld maar een derde van die bij de universiteiten (1410 en 465).

  - En wat doet men eigenlijk op Twitter en Facebook? Ook daar heeft ScienceGuide cijfers over. Het varieert van suffe interne info (roosterwijzigingen, vorstverlet, etc) tot marketingachtige acties. Maar men heeft ook ontdekt hoezeer men wereldwijd vragen, impulsen en mensen kan opsporen die er echt toe doen. Italiaanse universiteiten benutten hun aanwezigheid voor zeer krachtige, formele standpunten van hun rectores tegen het beleid van Berlusconi. In Nederland zijn de helft van de accounts niet meer dan roosterupdate-infoplekken. In heel de EU is dat zelfs nog aanzienlijk meer het geval. Room for improvement!

  De Top 10 van HO Social Media

  De volgende tien instellingen laten zien hoe het ook kan. De lijst gaat uit van de hoeveelheid volgers/vrienden van de Social Media accounts per instelling.

  Inhoudelijk zijn sommigen uit deze top 10 krachtiger ontwikkeld dan anderen, conform het algemene beeld. Turijn, de Britse OU en Zuid Denemarken bieden vooral klantendienst-informatie via hun accounts, terwijl de anderen sterker op inhouden gericht zijn.

  Rank

  Institution

  Twitter

  Facebook

  1

  Oxford University

  11.500

  125.000

  2

  University of Cambridge

  11.000

  55.000

  3

  Open University Milton Keynes

  8.700

  35.000

  4

  University of London

  18.000
  (different faculties)

  30.000

  5

  University of Southern Denmark

  70

  37.000

  6

  Cardiff University Wales

  6.600

  20.000

  7

  University of Warwick

  6.200

  8.500

  8

  University of Padua

   950

  14.000

  9

  University of Turin

  1.400

  13.000

  10

  University of Aberdeen

  3.400

  11.000

  De Top 10 van landen met HO Social Media

  Welke landen behoren tot de voorlopers? En hoe sterk is nu reeds het verschil tussen Twitter en Facebook gebruik? De lijst gaat uit van de hoeveelheid volgers/vrienden van de Social Media accounts per land en HO-stelsel daarbinnen.

  Rank

  Country

  Twitter

  Facebook

  1

  Great Britain

  201.885

  625.020

  2

  France

  24.130

  130.050

  3

  Spain

  15.980

  97.525

  4

  Germany

  31.500

  68.930

  5

  Portugal

  3.445

  79.950

  6

  Italy

  6.330

  70.150

  7

  Netherlands

  31.270

  17.790

  8

  Poland

   280

  48.700

  9

  Denmark

  60

  40.700

  10

  Belgium

  1.980

  32.200

  De Dinosauriërs

  Wat zijn de pakkendste voorbeelden van instellingen die blijven hangen in een eerder tijdperk van communicatie, reputatiemanagement en kennisdeling? De Drie Dino's van de HO Social Media komen nota bene uit de kringen van de topinstellingen. Ze zijn gevestigd in België, Zwitserland en Duitsland.

  1. Katholieke Universiteit Leuven: deze instelling beschikt niet over een RSS-dienst, noch over Twitter, noch Facebook, en de algemene website is sterk verouderd. Zij is lid van zowel LERU als Coimbra.

  2. ETH Zürich:  deze toonaangevende TU heeft maar liefst 115 twitter followers in het Duits, 260 facebook fans, maar nog wel een tweetalige RSS feed.

  3. Ludwig Maximilian Universität te München: deze klassieke en gerenommeerde universiteit beschikt niet over Twitter of Facebook en kent alleen een Duitstalige RSS. Schade.