• A
 • A
 • Duurzaamheid op de agenda

  - Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp in het hoger onderwijs. De Hogeschool Rotterdam maakt zich in het kader van het Rotterdam Climate Initiative al langer hard voor dit streven. En met succes: men zit 50% onder de CO2-uitstoot van vergelijkbare organisaties. Hoe scoren andere hogescholen en universiteiten?

  In het onderzoek naar de ecologische footprint van de Hogeschool Rotterdam komt naar voren dat de CO2-uitstoot 50% onder het gemiddelde van andere onderzochte organisaties ligt. "Hierbij moet je denken aan grote instellingen waar veel mensen werken zoals de ANWB, Essent, KPMG en Scania" laat Toon de Jong, projectleider duurzaamheid van de Hogeschool Rotterdam weten. 

  In het onderzoek zijn factoren als afval, papier, stookkosten maar ook de mobiliteit van docenten en studenten meegenomen. Opvallend genoeg is dit laatste punt verantwoordelijk voor de grootste hoeveelheid CO2-uitstoot. 85% van alle uitstoot wordt hierdoor veroorzaak. Reden voor de hogeschool hier extra aandacht aan te besteden, aldus Toon de Jong. "We proberen te stimuleren dat zij zo veel mogelijk van het openbaar vervoer gebruikmaken. Zo zijn onze gebouwen zeer goed bereikbaar met onder meer de metro." 

  Wie is de volgende?

  Duurzaamheid is voor veel hogescholen en universiteiten een issue. De HAN maakt al geruime tijd werk van duurzaamheid en op verscheidene hogescholen is duurzaamheid in het onderwijs verweven door middel van lectoraten. Toch is Rotterdam voorlopig de enige die de organisatie door CFP heeft laten doorlichten. Bert van Renselaar van het uitvoerende bedrijf Corporate Facility Partners (CFP) laat weten: "Op dit moment is de Hogeschool Rotterdam de enige onderwijsinstelling die een benchmark heeft laten uitvoeren, maar we proberen samen met Toon de Jong de aansluiting met andere instellingen te vinden." 

  De vraag naar de door CFP ontwikkelde CO2-benchmark neemt toe, ziet Van Renselaar. Duurzaamheid wordt met name in het bedrijfsleven meer en meer als strategisch issue gezien, zo blijkt uit onderzoek van Berenschot. "En de CO2-benchmark is een relatief goedkope manier om die duurzaamheid te meten", aldus Van Renselaar.  

  De duurzaamheidsagenda van de Hogeschool Rotterdam valt samen met de ambities die de gemeente Rotterdam heeft gesteld met het Rotterdam Climate Initiative. Van 1990 tot 2025 moet de hoeveelheid CO2-uitstoot gehalveerd worden. "Rotterdam is natuurlijk een vervuilde stad, dus het is logisch om hierin scherp op verbetering in te zetten", erkent ook De Jong. 

  De CO2-benchmark markeert een beginpunt van het gericht werken aan een duurzame hoger onderwijsinstelling. "Het is een 0-meting" die nu ieder jaar zal worden gehouden. Op basis daarvan zal de Hogeschool Rotterdam gericht kunnen zoeken naar verbeterpunten binnen de organisatie.