• A
 • A
 • Chemie tussen TU/e en Radboud

  - De Veerman-profielen werpen hun schaduw vooruit. De Radboud Universiteit en TU/e gaan hun krachten bundelen rond organische chemie. RU-voorzitter Roelof de Wijkerslooth noemt “juist de combinatie van kennis, wetenschappelijke en industriële netwerken van de organisch-chemische onderzoeksgroepen uniek.”

  De chemici van de Radboud Universiteit Nijmegen en de Technische Universiteit Eindhoven willen hun onderzoekssamenwerking versterken. Ze bundelen hun slagkracht op het gebied van de organische chemie; een noodzakelijke voorwaarde om de internationale concurrentiepositie van Nederland verder uit te bouwen.

  Moleculair perspectief

  Eén van de belangrijkste voornemens in de strategische alliantie is het opzetten van een gezamenlijk expertisecentrum. Dit past bij het voornemen vanuit het Sectorplan Chemie om verdere zwaartepuntvorming in Nederland te bewerkstelligen. Nijmegen en Eindhoven werken hier al langer samen. Het onderzoek dat daaruit voortvloeit, behoort al jaren tot de internationale top en ontving al meerdere prijzen. Met de Strategische Alliantie wordt de samenwerking nu ook officieel bestendigd.

  Het onderzoek van de twee universiteiten sluit goed op elkaar aan. Zowel in Nijmegen als in Eindhoven werken chemici vanuit moleculair perspectief naar complexe systemen en materialen. Het onderzoek is daarbij sterk geworteld in de synthese, fysisch organische, supramoleculaire chemie en de  life sciences.

  Maatschappelijk bredere thema's

  Roelof de Wijkerslooth ziet dan ook de kansen van de samenwerking. "Juist de combinatie van kennis, wetenschappelijke en industri?le netwerken van de organisch-chemische onderzoeksgroepen is uniek. De activiteiten zijn op de verschillen toepassingsgebieden uitermate complementair."

  Vanuit de bestendiging van de strategische samenwerking tussen beider universiteiten moet uiteindelijk een expertisecentrum ontstaan dat vanuit een kwalitatief hoogstaand perspectief toonaangevend onderzoek kan verrichten op alle maatschappelijk relevante thema's die een raakvlak hebben met de moleculaire wetenschappen, zoals gezondheid, energie en duurzaamheid.