• A
 • A
 • Juristen kraken langstudeerboete

  - De langstudeermaatregel die in september 2011 ingevoerd moet worden, staat opnieuw onder druk. Juridische experts van Stibbe menen dat de boete om verschillende redenen juridisch niet verantwoord is. De studentenorganisaties ISO, LSVb en LKvV willen dat hier in politiek Den Haag nadrukkelijk aandacht aan wordt besteed.

  Volgens het advies van Stibbe is de maatregel om studenten met meer dan een jaar studievertraging voor €3000 te beboeten op meerdere punten onhoudbaar. Zo is het ontbreken van een overgangsregeling voor reeds studerenden in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel. Ook Radboud-voorzitter Roelof de Wijkerslooth en de Raad van State constateerden dit reeds, maar dit was voor OCW nog geen aanleiding het wetsvoorstel hierop aan te passen.

  Een tweede punt van zorg in het juridisch advies is het gelijkheidsbeginsel waar het huidige wetsvoorstel niet aan lijkt te voldoen. De toegankelijkheid van het onderwijs is met een boete van €3000 bovenop het huidige collegegeld niet langer gewaarborgd. Hiermee gaat het wetsvoorstel in tegen Europese verdragen inzake de economische en sociale gelijkheid.

  Niet alleen juridisch, ook financieel, plaatst het juridisch advies zijn kanttekeningen bij de langstudeerboete. Er wordt getwijfeld aan de financiële noodzakelijkheid getuige de uitspraken van Financiënminister De Jager en het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing voor verhoging van studierendement wordt betwist, omdat "de doelstelling ter verhoging van het studierendement niet met wetenschappelijk onderzoek en analyses onderbouwd" wordt. De werking van de langstudeerboete werd ook door ScienceGuide al geanalyseerd.  

  Het hele advies leest u hier