• A
 • A
 • Langstudeerders voor docentschap

  - Naast voltijd-studenten kunnen vooral ook jonge en oudere 'deeltijders' aan een Pabo of tweedegraads lerarenopleiding een langstudeerder worden. Dat maakt hun studie duurder, stelt SBO vast. Maar welke gevolgen heeft dit nog meer?

  SBO brengt de consequenties in kaart en laat zien, dat met name in zogeheten 'tekortvakken' docenten in de knel zouden kunnen komen. "Studenten van de tweedegraads lerarenopleidingen vaak al tijdens de opleiding een parttime baan op een stageschool aangeboden. Het gaat dan vooral om vakken waarvoor de school een lerarentekort heeft, zoals bij bètavakken, Duits en Nederlands."

  De studieteller tikt door

  Het overzicht van de verschilllende situaties ziet er volgens SBO zo uit:

  'Als studenten van een andersoortige studierichting op een lerarenopleiding overstappen, dan staat de studieteller weer op nul. Maar gaan zij na de ene onderwijsopleiding door met een volgende onderwijsopleiding, dan zijn zij een langstudeerder.

  Dat wil zeggen: iemand die langer dan vijf jaar over een studie doet. Denk aan de pabogediplomeerde die parttime of fulltime een tweedegraads lerarenopleiding gaat volgen. Of neem de student die een post hbo- of wo-opleiding in een specialisatie gaat doen, zoals voor het speciaal onderwijs. Net als bij de master, tikt ook dan de studieteller door. Het collegegeld ligt ongeveer 3000 euro per jaar hoger voor studenten die meer dan een jaar langer over hun  bachelor of masterfase doen.
   
  Daarnaast krijgen studenten van de tweedegraads lerarenopleidingen vaak al tijdens de opleiding een parttime baan op een stageschool aangeboden. Het gaat dan vooral om vakken waarvoor de school een lerarentekort heeft, zoals bij bètavakken, Duits en Nederlands het geval kan zijn. Omdat deze leraren een studie en baan met elkaar combineren, maken ook zij kans een langstudeerder te worden.

  Educatieve minor in WO

  Dat geldt eveneens voor universitaire studenten, die de populaire educatieve minor hebben afgerond en een bijbaan in (vaak) een tekortvak nemen. Deze eerstegraders zullen ook langer gebruik moeten maken van het nieuwe sociaal leenstelsel om het collegegeld, de studieboeken het levensonderhoud te bekostigen.

  Tot slot zullen oudere deeltijdstudenten aan pabo en lerarenopleidingen meestal  langer dan vijf jaar over hun studie te doen. Zij moeten de nieuwe studie veelal combineren met een baan, in of buiten het onderwijs en dat verlengt ook weer de studieduur.'