• A
 • A
 • Wet blokkeert Veerman-profilering

  - In Rotterdam is een worsteling gaande die het lot van zowel Inholland, Veerman als de lerarenopleidingen kan bepalen. En dat alles omwille van een kleine, katholieke Pabo die wil voortbestaan met de volle steun van zijn directe werkveld. Waarom blokkeert OCW dat?

  Het hoofd van Thomas More ligt op het hakblok. Op 6 juli 1535 gebeurde dit al eens. De kanselier van Engeland werd een martelaar, omdat hij de politiek-religieuze huwelijkscapriolen van zijn koning en jeugdvriend Henry VIII niet met zijn geweten kon verenigen. Zo werd Engeland protestants en een katholieke Pabo kreeg eeuwen later de naam van deze schrijver, politicus, humanistisch katholiek en vriend van Erasmus, en dat in de stad van diens universiteit.

  Nu moet OCW beslissen of Thomas More opnieuw zijn hoofd verliest. Halbe is even koning Hendrik. Want de visie op de toekomst van deze kleine opleiding gaat die van heel het post-Veerman hoger onderwijs meebepalen. Voorlopig is het perspectief somber. Er ligt een plan en een draagvlak in het relevante werkveld en de stad Rotterdam, maar OCW zegt: "het mag niet van de WHW."

  Pabo's profileren à la Veerman

  Het plan is simpel: de Pabo's in de Randstad zouden voortaan bestuurd moeten worden door hun afnemers, de scholen in de grootstedelijke omgeving. In Amsterdam, Rotterdam en Utrecht was men al een eind op streek deze vorm van differentiatie en profilering van het HBO te realiseren. Ook in Almere en bij Inholland-vestigingen zag en ziet men veel in dit toekomstbeeld. De combinatie Leiden-Rotterdam werd daarbij het proefstation en de verkenner met de meeste durf, toen de Thomas More Pabo van de Hogeschool Leiden heringericht moest worden.

  De Leidse hogeschool wil zich à la Veerman gaan concentreren en de Rotterdamse outlet met het lokale werkveld samen verzelfstandigen tot zo'n nieuwe Randstad-Pabo. De grote RK-onderwijskoepel in de havenstad zag de kwalitatieve voordelen voor het lokale onderwijs duidelijk voor zich. Zo kan een educatief kenniscentrum ontstaan waarin zijn opgenomen haar 57 scholen, gezamenlijke diensten en management, een eigen HBO-opleidingsinstituut en de daarin opgenomen  lectoraten en onderzoeksactiviteiten. Waar het particulier bedrijfsleven vaak over praat, zou in deze stad concreet verwezenlijkt worden door het confessioneel onderwijs. En de grote scholenkoepels elders in de grote steden zouden vervolgens de kunst hiervan snel afkijken en noodlijdende Pabo's van andere HBO-instellingen kunnen overnemen.

  OCW blokkeert herschikking

  Zodra OCW hier lucht van kreeg, klonk een krachtig 'njet'. Eerst werd gezegd dat zulke basisscholen toch geen HBO konden organiseren en managen. Toen de RVKO een krachtige club bleek te zijn met 57 scholen, €80 miljoen budget - daarmee groter dan vele hogescholen - en een bestuur op hoog niveau, inclusief een oud-wethouder onderwijs van Rotterdam, kwam een ander argument op tafel. "Het kan niet. In het HO-stelsel van de WHW kunnen er geen nieuwe instellingen bij komen." Minder WO of minder HBO mag wel, meer mag niet.

  Deze interpretatie van de WHW staat nu in het brandpunt van de strijd. En de consequenties hiervan zijn zeer groot. Krijgt OCW gelijk dan kan de invoering van Veerman alleen maar leiden tot verdere schaalvergroting. Herschikking en nieuwe profielen kunnen bestuurlijk dan alleen tot minder diversiteit en grotere eenheden voeren. Ontvlechtingen van instellingen tot nieuwe, geprofileerde kenniscentra worden dan door OCW op formele gronden verboden.

  Grabbelton van willekeur

  Grootste potentiele slachtoffer van deze beleidslijn zou de Hogeschool Inholland kunnen blijken te zijn. "Dit is de testcase, het proefstation voor iets heel anders lijkt het wel," zegt een HO-topbestuurder tegen ScienceGuide. "Onder het mom van 'stelseldoelmatigheid' wordt een grabbelton van willekeur opengetrokken." Want de OCW-lijn zou bijvoorbeeld Inholland dwingen tot immobilisme evenals de lerarenopleidingen en zorgacademies van MBO/HBO/UMC's die op verschillende plaatsen in het hoger onderwijs in ontwikkeling zijn. Deze ontwikkelingen om de tekorten aan personeel en aan een aantrekkelijk loopbaanbeleid creatief op te vangen, zouden verlamd worden in hun nieuwe mogelijkheden op basis van Veerman.

  Doelmatigheid wordt gezien in termen van concurrentieverbod, onderstrepen de experts op dit terrein tegenover ScienceGuide. Men noemt dit "wel heel opvallend onliberaal." De noodzaak van nieuwe leerlijnen, inhoudelijke kracht van opleidingen en hun profielen blijven daaraan ondergeschikt. "Zo kun je 'Veerman' natuurlijk wel op je buik schrijven, als zulk formalisme domineert."