• A
 • A
 • Meer resultaten in GGZ

  - Op donderdag 9 juni 2011 spreekt dr. Jaap van der Stel zijn lectorale rede met als titel 'Resultaten scoren in een complexe wereld: een nieuw paradigma voor de psychiatrie’ uit. Van der Stel wil in Leiden een bijdrage leveren aan nieuwe samenwerkingsverbanden en werkwijzen die zo vroeg mogelijk psychische problemen detecteren en behandelen.

  Psychische aandoeningen komen vaak voor en de daaraan verbonden ziektelast in lichamelijk, psychisch en sociaal opzicht is aanzienlijk. Het lectoraat Geestelijke Gezondheidszorg van de Hogeschool Leiden zet zich in om hbo'ers in de GGZ beter toe te rusten om resultaten te boeken. Er is behoefte aan integratie van verpleegkundige, sociale opleidingen en nieuwe werkwijzen om liefst zo vroeg mogelijk te handelen bij het ontstaan van psychische problemen.

  Samen met praktijkinstellingen wil het lectoraat de komende jaren een bijdrage leveren aan het ontwikkelen en implementeren van strategieën voor vroegdetectie en vroeginterventie, de bevordering van herstel en zelfmanagement bij mensen met chronische psychische problemen, de integratie van de verslavingszorg in de algemene psychiatrie én een betere aansluiting van de geestelijke met de somatische gezondheidszorg. Goed hulpverlenerschap staat daarbij centraal.

  Rede en symposium

  De lectorale rede begint om 15.30 uur in het auditorium van Hogeschool Leiden met aansluitend een receptie. U kunt zich hier aanmelden voor de lectorale rede.

  Voorafgaand aan de lectorale rede is van 08.30 - 15.30 uur een symposium over nut en noodzaak van de filosofie voor de psychiatrische praktijk. Wilt u ook het symposium bijwonen, kijk dan hier voor meer informatie en het inschrijfformulier.