• A
 • A
 • Rotterdam en Groningen winnaars

  - De Hogeschool Rotterdam en de Rijksuniversiteit Groningen hebben de beste websites van het Nederlands hoger onderwijs. Dat blijkt uit de jaarlijkse benchmark door Strategy on Demand en ScienceGuide, die gisteren is gepresenteerd op de Dag van de Excellentie in Den Haag. Op het web blijkt het HO danig in beweging.

  "We zijn trots op de kwaliteit van de inhoud en ook tevreden over het functioneel en grafisch ontwerp," zegt de Hogeschool Rotterdam. In de totaalscore is de Hogeschool de uiteindelijke winnaar gebleken,  de tweede plaats in het HBO is voor de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en de derde voor de Hogeschool van Amsterdam.  De Groningse universiteit is de winnaar is het WO. De tweede en derde plaats in de categorie Universiteiten zijn voor de Vrije Universiteit en de Technische Universiteit Delft.

  De benchmark van de kwaliteit en bruikbaarheid van de HO-websites is gebaseerd op een kritische analyse aan de hand van een reeks criteria voor de doeltreffendheid en kwaliteiten van zulke sites. Deze zijn getoetst aan de hand van oordelen van 50 studenten en een expertteam van Strategy on Demand en ScienceGuide over deze criteria. De betrokken studenten waren zowel uit het HBO als het WO afkomstig.

  De 50 deelnemers waren zowel studenten uit het HBO als uit universiteiten. De scores van deze twee groepen verschillen niet veel. Deze studenten zijn overwegend Facebook-gebruikers met hier en daar wat gebruik van Hyves. Ook YouTube en Twitter gebruiken zij regelmatig. Het zijn overwegend passieve gebruikers van social media: veel lezen, filmpjes kijken en tagging van foto's, maar nog weinig eigen blogs dan wel commentaar op teksten van anderen.

  HBO verbetert zich, WO technisch bovenaan

  De verschillen in oordeel tussen beide segmenten van het hoger onderwijs blijken klein. Toch is er een belangrijk verschil in de benchmarking merkbaar. Deze zit met name in verbeteringen ten opzichte van de beoordelingen die vorig jaar van de hogescholen werd gegeven. Vergeleken met vorig jaar zijn de HBO-websites vooruit gegaan op het punt van bereikbaarheid en de kwaliteit van de inhoud. Daar scoren  ze  ook beter dan de universiteiten.

  De interactiviteit en inzet van social media zijn bij het HBO echter achteruit gegaan in de kritische beoordeling aan de hand van de benchmarks. Dat geldt ook de kwaliteit van de achterliggende techniek. Juist op dit laatste punt doen universiteiten het beter dan de hogescholen.

  Het totaalbeeld van de kwaliteit van de HO-webpresentie komt in dit opzicht overeen met het beeld dat vorig jaar van het HBO kon worden vastgesteld: er gebeurt veel goeds maar er liggen nog veel kansen voor verdere verbeteringen. Ook de winnende instellingen beseffen dat. De Hogeschool van Rotterdam wil ook op het punt van de social media bijvoorbeeld nieuwe stappen zetten. "Op het gebied van interactiviteit hebben we minder kunnen realiseren dan gepland. Er staat echter een aantal spannende dingen op stapel, zoals video chat met co-browsing, een verdere integratie met Facebook en een dynamische portfoliopagina."

  Dag van de Excellentie: 28 juni

  De volledige uitslag van de benchmark werd tijdens de Dag van de Excellentie op De Haagse Campus van de Universiteit Leiden aan het Lange Voorhout in Den Haag gepresenteerd. Daar werden de winnaars gehuldigd en presenteerde Strategy on Demand de inzichten die ingewonnen zijn over de benutting en doeltreffendheid van de online aanwezigheid van universiteiten en hogescholen. Met name op het gebied van interactiviteit met bezoekers viel nog veel winst te boeken, zo liet Nico van Hemert van Strategy on Demand weten. U ziet hier de complete scores die de verschillende onderwijsinstellingen hebben geboekt.

  In het debat over excellent onderwijs traden deelnemers en organisatoren van recente excellentietrajecten op en spraken over hun visie op excellent onderwijs. Simon Verwer, student uit het Eerst de Klas-project en ScienceGuide student 2010-2011, roemde de kleinschaligheid van projecten als die waar hij aan had deelgenomen en het nieuwe type leraar dat dat zou opleveren.

  Een nieuw type docent had ook Thieu Besselink van het Learning Lab van de UvA voor ogen, zij het op een andere wijze. Ook docenten moeten deel uitmaken van de lerende omgeving van een excellentieproject. Docenten moeten weer leerling worden. Bovendien moest er, zo vond Besselink, meer ruimte komen om te experimenteren. "Beloon falen. Geef instellingen de ruimte om te experimenteren en reguleer minder. De durf van een instelling om te falen, moet worden beloond."

  Een ander voorbeeld van excellentie werd daarna gepresenteerd door SURF. In samenwerking met 20 hogescholen was er hard gewerkt om nog net op tijd de nieuwe HBO Kennisbank te lanceren tijdens de Dag van de Excellentie. Een via internet volledig vrij toegankelijke portal waar studenten, docenten en onderzoekers in het HBO hun publicaties kunnen delen. "De HBO Kennisbank vergemakkelijkt de uitwisseling tussen hogescholen en bedrijfs- en beroepsleven. Zo blijven alle partijen bij elkaar betrokken."

  De meerwaarde van excellentie

  Het slotakkoord was er voor prof. Jan Anthonie Bruijn van het LUMC, CvB-lid Gerard van Drielen van de winnende Hogeschool Rotterdam, Pascal ten Have van de LSVb en Hans Corstjens van het Platform Bètatechniek om hun visie op excellentie te geven. "Het is mijn streven dat alle studenten excellent onderwijs krijgen", toonde Bruijn zich ambitieus. Maar met de vraag wat excellentie dan concreet behelst, hadden de deelnemers het moeilijk.

  Gerard van Drielen gaf in dit kader aan dat het rapport Veerman in ieder geval de instellingen dwingt na te denken over dat waar ze goed in zijn. Een belangrijke stap in het denken over excellentie. Corstjens zag hier nog wel moeilijkheden. "Alle instellingen hebben moeite met het vertalen van excellentie naar concrete plannen. En dat terwijl de meerwaarde en het maatschappelijk rendement wel duidelijk moeten zijn."

  Pascal ten Have, kersvers voorzitter van de LSVb riep de politiek tot slot op de barrières weg te nemen die excellentie in de weg staan. "De cultuur om te excelleren, en om excellentie aan te moedigen, is niet aanwezig. Wij streven er naar om die hele middenmoot een extra duwtje te geven in het hoger onderwijs."