• A
 • A
 • Theo Bovens (OU) nieuwe Gouverneur

  - De collegevoorzitter van de Open Universiteit, Theo Bovens, wordt de nieuwe Gouverneur van Limburg. De CDA-prominent en Kroonlid van de SER zal in zijn provincie geen eenvoudige politieke situatie meester moeten worden. Het zal een heel LevenLangLeren traject zijn.

   

  Bovens was de voorbije jaren een onvermoeibaar en vurig bepleiter van meer inzet, investeringen en aandacht voor het LLL. Zijn laatste blog als OU-voorzitter ging daar nog over: hij prees oud-premier Balkenende voor zijn krachtige pleidooi voor leerrechten voor het LLL in zijn recente interview met ScienceGuide.

  Top 5 ambitie als kennisnatie

  De nieuwe Commissaris van de Koningin in Limburg schreef daarover: "Oud-premier Balkenende blijkt uit zijn regeerperiode en het lidmaatschap van het IP de liefde voor LLL overgehouden te hebben. Vanuit zijn nieuwe rol van topadviseur en hoogleraar kan hij die ambassadeursrol mooie invulling geven. We moeten maar snel eens praten."

  Nog een ander stuk over dit thema op ScienceGuide had hem getroffen zo schreef hij. "Spectaculair" noemde hij in zijn blog "de opvatting van de Ierse regering, die lifelong learning als mede-oplossing voor de crisis in beeld brengt. Dat lijkt verrassend veel op de ideeën van de OU van drie jaar geleden. Ook toen boden we de infrastructuur van ons type onderwijs aan om LLL in het mbo een boost te geven. Ik ben het geheel met de Ierse regering eens: LLL bevordert een betere match op de arbeidsmarkt, en daarmee het economisch herstel. Het steunt mijn stelling: Nederland zal geen top-5 kennisland zijn zonder een volwassen publieke infrastructuur van hoge kwaliteit in LLL."

  Geen fan van de coalitie

  Hieruit blijkt al dat Bovens tegenover het huidige kabinet nogal kritisch was. Binnen het CDA is ook algemeen bekend, dat hij met de gedoogcoalitie maar weinig op heeft. Over het kennisbeleid van Rutte/Verhagen schreef hij direct na het regeerakkoord onder meer: "Jammer dat dit kabinet de kans voor een nieuw kabinet om met een schone lei te beginnen de grond heeft ingeboord."

  "Via ScienceGuide werd bekend dat het CBS prognoticeert dat in 2020 de doelstelling dat 50% van de beroepsbevolking een ho-diploma bezit, niet wordt gehaald," merkte hij op. "Dat mag geen nieuws zijn. Al vele jaren is bekend dat die doelstelling alléén kan worden gehaald met behulp van leven lang leren; dus als meer mensen met een opleiding op middelbaar (of lager) niveau worden 'opgeschoold'.Gevoegd bij de geluiden uit wo-kringen die stellen de omvang van het studentenbestand te willen verminderen, versterkt dat het pleidooi van onder andere de Open Universiteit voor meer investeringen in het LLL op ho-niveau."

  Woest om cultuuraanslag

  Bovens had nog een reden om weinig vleiend te zijn voor met name de PVV en VVD-staatssecretaris Halbe Zijlstra: het cultuurbeleid van de gedoogcoalitie. Als voorzitter van onder meer het Limburgs Symfonie Orkest ging hij furieus te keer tegen de dreigende aanslag van 75% op dit "oudste professionele orkest van het land." In een van zijn laatste tweets vroeg hij zich openlijk af of Limburg en Maastricht met zo'n kunst- en cultuurbeleid nog wel bij Nederland behoren.

  Als ceremoniemeester van de Tempeleers tijdens het carnaval in maastricht heeft hij gelukkig ook de erefunctie van de 'otoriteitetoeker', waarin hij de opdracht heeft politici op de hak te nemen. Dat doet Bovens dan met een gemoedelijkheid die er niet toe moet leiden dat men zijn krachtige persoonlijkheid en bestuurlijke vernuft zou onderschatten.