• A
 • A
 • Succes niet opgeven voor incident

  - “Zelfs het denken dat je de euro zou kunnen splitsen zou verboden moeten worden,” grapt VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes. Als een ware eurofiel ziet hij juist in die overtuiging belangrijke kansen voor het HO en de hogescholen: “We moeten ons ondernemerschap combineren met de aanwezige topkennis en een overheid die dat faciliteert.”

  Tijdens de jaaropening van de HAN, voor het eerst in Nijmegen, was het onderwerp waar de werkgeverstopman zich op zou richten 'onderwijs en ondernemers samen naar de top.' Wientjes nam de gelegenheid te baat om zijn visie op het behoud van de Euro nader toe te lichten en nadrukkelijk te verbinden met de kenniseconomie en het toekomstperspectief van het HBO. "Je mag 50 jaar successtory niet opgeven voor een incident."

  'Artikel 12' staten in de EU

  De VNO-NCW-voorman benadrukte dat de nu noodlijdende landen in de EU met zware staatsschulden van groot belang zijn voor Nederland. "Veel mensen weten het niet, maar Nederland exporteert meer naar Italië dan naar alle BRIC-landen en naar Griekenland gaat meer dan naar Brazilië en India samen." Hij schetste hoe in Zuid-Europa een mindere productiviteit jarenlang is gecompenseerd met het lenen van geld. "We moeten zorgen voor een systeem waarbij dat niet meer kan. In Nederland heb je het 'Artikel 12' dat gemeenten in geval van een structureel slechte financiële situatie volledig onder curatele van de staat stelt. Zo'n Artikel 12-procedure moeten we ook voor Europa creëren."

  Het belang van Europa en de eurozone - "Wat er ook gebeurt, we laten ons Europa niet afpakken" - moet ook in de kennissector in Nederland worden onderkend, benadrukte de werkgeversvoorman. Hij had eerder er al op gewezen in het VSNU-café dat ons land aan de vooravond van de vergrijzingsomslag en het opraken van het aardgas nog zo'n €150 miljard te investeren heeft in cruciale doelen voor de lange termijn, in het bijzonder dus de kennissector en andere groeibriljanten.

  Wientjes zette in datzelfde kader zijn steun uiteen voor het topsectorenbeleid van minister Verhagen van EL&I. "We hebben tegenwoordig concurrentie uit alle landen ter wereld. Je kan niet overal de beste in zijn. We hebben daarom maar één kans in Nederland, we moeten ons ondernemerschap combineren met de aanwezige topkennis en een overheid die dat faciliteert."

  Vertrouwen in HAN én Inholland

  Hij toonde zich ook daarom tevreden met de samenstelling van de topteams, die uit kleine clubjes bestaan, zulks in tegenstelling tot wat hij noemde de in Nederland vaak gebruikelijke 'Poolse landdagen'. De nieuwe financiële en fiscale maatregelen zoals het MKB+ fonds van €500 miljoen voor riskante investeringen en het driedubbel aftrekbaar zijn van de vennootschapsbelasting indien onderzoek aan kennisinstellingen wordt uitbesteed, bieden volgens Wientjes grote kansen. Hij wees er op, dat die kansen met name ook voor het HBO aantrekkelijk en noodzakelijk zijn.

  De 'gure wind' die HAN-voorzitter en Veerman-lid Ron Bormans in zijn welkomstwoord voelde waaien, herkent Wientjes, maar "het HBO is zó een deel van het bedrijfsleven, een gure wind neemt dat niet weg." Introspectie en transparantie is daarbij een belangrijke eigenschap. "De politiek heeft vaak de neiging problemen te ontkennen, terwijl het juist van belang is de problemen serieus te nemen, zoals de HAN en Inholland dat nu ook doen. Het is wel het bewijs dat kwaliteit volop gewaardeerd wordt."

  HBO moet veel actiever in de topteams

  Daarbij hield Wientjes de HAN en de andere hogescholen wel voor dat een succesvolle uitvoering van het topsectorenbeleid verplichtingen met zich meebrengt. "Het gebrek aan bèta's wordt langzaam schrijnend en dat terwijl we heel erg veel bèta in de adviezen van de topteams hebben zitten. Er moet daarom ook echt meer gekeken worden naar de arbeidsmarktrelevantie bij de toelating tot opleidingen en moet er aandacht voor komen, dat meer kwaliteit boven kwantiteit verkozen worden." Hij onderschrijft hiermee duidelijk de extra zware Human Capital agenda die vanuit de topteams bij het kabinet op tafel is gelegd, met name door Jeroen van der Veer en Rein Willems.

  De Strategische Agenda voor het Hoger Onderwijs die Zijlstra op 1 juli presenteerde, biedt volgens VNO-NCW in dit verband een reeks aanknopingspunten voor hogescholen. "Wij steunen Zijlstra zeer in zijn plannen. Weg van de pure bekostiging op kwantiteit." Tot slot sprak Wientjes de hoop uit dat de hogescholen deze uitgestoken hand ook zullen grijpen. "Ik hoop dat het HBO één of twee van de topsectoren pakt waarop men zich extra gaat profileren." 

  Dat signaal gaf hij niet voor niets. Al eerder was informeel gewaarschuwd dat het HBO in de aanpak en opzet van de topteams de boot ernstig aan het missen is. In het bijzonder de cruciale rol van hbo-kunst en dergelijke opleidingen voor de creatieve industrie werd er node gemist. U leest hier het artikel van ScienceGuide daarover Kunst en HBO missen kans