• A
 • A
 • CDA wil extra impuls kennismigratie

  - Het CDA daagt kabinet en coalitie uit. In plaats van een gedurig negatieve visie op migranten wil het een Kennis Deal voor het toptalent uit én naar Nederland. Gaat de bezuiniging op de Huygensbeurzen c.s. alsnog ongedaan gemaakt worden?

  Fractieleider Sybrand van Haersma Buma zette in de APB uiteen dat rond immigratie een veel gedifferentieerder discours en beleid noodzaak is. Hij wees er op dat ons land dolgraag toptalent in het onderzoek, wetenschap en innovatie wil trekken om zich hier te komen ontplooien en werken. De definitie van kennismigrant moet zich op zulke kansrijke talenten richten, minder op vage formules die ook de horeca kan inzetten.

  Tegen de weglek

  Het CDA wil dat Nederland voorop loopt in de wereldwijde "battle for talent". Buma wees in dat verband nog maar eens op de sterke 7e plaats van ons kennisland in de WEF-ranking. Hij benadrukte dat ons land ook daarom moet voorkomen dat vanuit de eigen jongeren "toptalent weglekt" naar attractieve kennisposities elders in e wereld en Nederland moet aanmoedigen dat zulke talenten bij ons meer kansen vinden. Een actief kennismigratiebeleid moet daarom een essentieel onderdeel zijn van een groei- en kenniseconomie beleid.

  Dat is nodig om - naast sanering - de langere termijn ontwikkeling van de Europese economie een impuls te geven, ook met oog op het opvangen van de kosten van de vergrijzing. Buma verlangt van het kabinet daarom naast een Green Deal ook een Kennis Deal.

  Extra huiswerk voor Zijlstra

  Het CDA wil dat het kabinet een gezamenlijke inzet formuleert met de bedrijven, universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen om in die 'battle for talent' een extra effectief en aantrekkelijk kennisland te zijn.

  Daarmee vraagt de regeringsfractie feitelijk een forse aanvulling op de Strategische Agenda van staatssecretaris Zijlstra. Tevens duidt dit er op, dat in de CDA-top het besef doordringt, dat de bezuiniging van enkele miljoenen op de beurzen voor internationaal toptalent - zoals de Huygens-beurzen - een schoolvoorbeeld is van penny wise pound foolish.