• A
 • A
 • Kansen voor topsectoren in China

  - De topsectoren bieden mogelijkheden tot betere samenwerking met China. Toch worden die nog te weinig benut, stelt de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) naar aanleiding van studies naar de waardering in China voor Nederlands onderwijs en onderzoek.

  In opdracht van het AWT hebben International Top Talent en het onderzoeksbureau EIM onerzoek gedaan naar hoe Chinese onderzoekspartners de samenwerking met Nederlandse kennisinstellingen ervaren en naar hoe internationale ondernemers uit de topsectoren het werken in China ervaren en welke moeilijkheden ze daarbij tegenkomen.

  Nederlandse kennissector hoog gewaardeerd

  Uit het onderzoek van International Top Talent blijkt dat Chinese onderzoekspartners de kwaliteit van het Nederlands onderwijs en onderzoek hoog vinden. Zij waarderen met name de open cultuur in Nederland en het vermogen van Nederlandse instellingen om kennis om te zetten in toepassingen of producten. Ook zien zij de excellentie van Nederland op een aantal topsectoren zoals agrofood en water.

  De Chinese onderzoekspartners ervaren de samenwerking met Nederlandse onderzoekers echter als 'low-profile' en op de korte termijn gericht, met weinig betrokkenheid van de Nederlandse overheid en beperkte financiële inzet aan Nederlandse kant. Het zijn vaak de Chinese partners die de samenwerking willen intensiveren en uitbreiden. Van Nederlandse zijde is daar volgens hen niet altijd belangstelling voor.

  Knelpunten in samenwerking

  Onderzoeksbureau EIM ondervroeg 500 innovatieve en internationaal actieve Nederlandse ondernemingen uit de negen topsectoren, die het kabinet vorig jaar presenteerde. Het blijkt dat meer dan 60% van deze bedrijven actief is in China. Dit varieert van import en export tot samenwerking op het gebied van kennis en innovatie.

  Veel bedrijven ervaren knelpunten in de samenwerking met China (taal- en cultuurbarrières, juridische issues) maar niettemin is de meerderheid van plan om de komende jaren haar activiteiten in China uit te breiden. Bedrijven die nu al samenwerken met een Chinese partner op het terrein van kennis en innovatie zijn daarin zelfs nog ambitieuzer.

  Een grote meerderheid van de in China actieve bedrijven ziet meerwaarde in het gezamenlijk optrekken met kennisinstellingen, de rijksoverheid en andere Europese en Nederlandse bedrijven. De topsectorenaanpak biedt hiervoor uitstekende mogelijkheden.