• A
 • A
 • Meer geld voor nieuwe docenten

  - OCW steekt €3,5 miljoen extra in de toestroom van zij-instromers naar het onderwijs. De investering hierin wordt zo bijna verdubbeld, omdat meer nieuwe aanmeldingen worden verwacht.

  Staatssecretaris Zijlstra verwacht een toename naar ongeveer 400 mensen die van buiten de sector naar een baan als docent willen overstappen. Het budget voor zij-instromers wordt gebruikt om zulke mensen te kunnen aanstellen, te begeleiden en op te leiden. Ze worden geacht om binnen twee jaar hun bevoegdheid te halen.

  Met de nieuwe financiële impuls gaat het budget voor de stimulering van de zij-instroom omhoog van €4 naar 57,5 miljoen. Deze stap spruit voort uit de projecties van de vraag naar, (nieuwe) tekorten aan en aanbod van docenten in de meest recente beleidsnotitie van OCW over dit thema, Werken in het Ondewijs 2012.

  "We zijn op de goede weg, maar er moet nog veel gebeuren om de verwachte tekorten zo klein mogelijk te houden en te zorgen voor genoeg en hoog opgeleide leraren. Scholen moeten een aantrekkelijke en professionele leeromgeving zijn, waar leraren graag willen werken", aldus Zijlstra. "In het voortgezet onderwijs loopt het lerarentekort door de vergrijzing en een toenemend leerlingaantal de komende jaren op tot zo'n 4.000 leraren in 2015. Na 2016 neemt het tekort af en in 2020 ontstaat naar verwachting een evenwicht in vraag en aanbod."

  De volledige nota 'Werken in het Onderwijs 2012' leest u hier.