• A
 • A
 • Utrecht en Eindhoven werken samenwerking uit

  - De strategische alliantie die de UU en de TU Eindhoven begin dit jaar sloten, krijgt verder gezicht. De partners gaan €3,25 miljoen investeren in drie grote projecten rond duurzame energie, medische beeldverwerking en regeneratieve geneeskunde.

  In de drie projecten ligt de focus op een complementaire samenwerking tussen de UU, het UMC en de TU/e in onderzoek, onderwijs en kennisvalorisatie. Daarnaast moet de concurrentiepositie van de organisaties en de regio's met het preferred partnership worden versterkt. "Dat is ook een antwoord op Veerman," zei collegevoorzitter Yvonne van Rooy over haar plannen op dit punt tegen ScienceGuide. "Door de technologische kracht van de TU/e te verbinden aan het sterke onderzoek van de UU en het UMC op het gebied van de life sciences en duurzaamheid, vormen we samen een unieke combinatie."

  In lijn met OCW en ELI

  Arno Peels, voorzitter van de TU/e toont zich enthousiast over de mogelijkheden die de in januari geïnitieerde samenwerking biedt. "Op het moment dat je nauwer met elkaar verbonden bent, kun je in elkaars keuken kijken. Dat is iets moois. Utrecht kent goede studierendementen en wij zouden elementen kunnen overnemen," meldt hij bij DUB.

  De samenwerking is in lijn met de Strategische Agenda van Halbe Zijlstra om instellingen meer te laten profileren en de gouden driehoek van onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven in sterkere samenhang met elkaar te laten functioneren. Bovendien wordt ingezet op de topsectoren Energie en Life Sciences die het ministerie van EL&I heeft aangewezen.

  In het kader van duurzame energie wordt een innovatief en excellent onderzoeksprogramma ingericht dat zich gaat richten  op de realisatie van solar fuels. In het project is zowel ruimte voor fundamentele onderzoeksvragen als aandacht voor de mogelijkheden voor nieuwe technologie.

  In de geneeskunde gaan de drie partijen zich richten op de verbetering van MRI-scans als instrument in klinische diagnostiek en biomedisch onderzoek. Daarnaast wordt ingezet op de regeneratieve geneeskunde, die zich richt op het lichaamseigen herstel van beschadigde organen en weefsels. Het aantrekken van wetenschappelijk toptalent en de ontwikkeling van nieuwe technologieën moet deze projecten naar een hoger plan tillen.

  Toegang tot elkaars scienceparken

  Het preferred partnership tussen de UU, UMC en TU/e biedt de universiteiten meer toegang tot elkaars scienceparken: het fundamentele onderzoek (UU), en het klinisch onderzoek en patiëntenzorg (UMC Utrecht) enerzijds en de technologie en toepassingen van wetenschappelijke concepten (TU/e) anderzijds.

  De partners investeren in gezamenlijk onderzoek, realiseren deeltijdaanstellingen over en weer voor hoogleraren en bieden al hun studenten toegang tot hun onderwijs. Ook zal gezamenlijk een nieuwe master op het gebied van biomedische technologie worden ontwikkeld.