• A
 • A
 • Nog nooit zoveel studieschuld

  - De studieschulden zijn al langer een reden tot zorg in de USA. De ratingsagencies noemen ze zelfs al een nieuwe ‘bubble’. Nieuwste cijfers laten de omvang van deze zorgen zien. In twee jaar is het aantal mensen met een studieschuld dat niet meer aflossen kan met een derde toegenomen.

  In de publicatie 'The State of Young America' is te zien, dat met name bij alumni van de niet-publieke universiteiten het aantal wanbetalers fors is toegenomen sinds de kredietcrisis. Hun percentage steeg van 11 naar 15% van de schuldenaren. Bij de publieke instellingen steeg het van 6 naar 7 % en bij de niet-publieke instellingen zonder winstoogmerk van 4 naar 5%.

  Totaal studieschuld zelfs hoger dan creditcard-schulden

  "As training and education have become essential to finding a good job, college costs have soared and U.S. investment in education and job training has declined. For example the maximum Pell grant (a federal grant to low income college students) covered 69 percent of the average cost of a four-year college in 1980. Today it covers only 34 percent, according to the study."

  "How do students afford college? They borrow, and for the first time in our history, total student loan debt is greater than total credit card debt. The college graduate begins post-college life with an average debt of $24,000," meldt Demos.

  Trendbreuk na Lehman

  In een breder perspectief wordt eens te meer zichtbaar hoe groot de druk is die studieschulden leggen op de Amerikaanse economie en de financiële positie van veel burgers. Dat blikt wel uit het historische feit, dat voor het eerst is in de geschiedenis deze hoger zijn dan die van alle creditcard-schulden. Hoe is dat mogelijk? Die laatste stegen in hoog tempo tot de instorting van Lehman Brothers. Daarna zijn de Amerikanen stevig gaan minderen op hun consumptieve kredieten, mede doordat velen onder druk kwamen te staan door de hypotheeklasten.

  Het effect is nu, dat de studieschulden in 2010-11 bijna $920.000.000.000 bedragen en de consumptieve schulden daalden van $1.000.000.000.000 naar zo'n $800.000.000.000. Om een indruk te geven van d trendmatige groei hierin over de voorbije jaren: in 1997-98 bedroeg de studieschuld in totaal zo'n $100.000.000.000, terwijl de creditcard schulden toen al meer dan $500.000.000.000 omvatten.

  De verschillen in de bevolking zijn opvallend. Aziatisch-Amerikaanse studenten lenen verhoudingsgewijs het minst (54%), de zwarte jongern het meest (80%). "African American students are more likely to take out student loans, and to graduate with more debt. Among 2008 bachelor's degree graduates, 80 percent of African American students borrowed to pay for their education in 2008, graduating with an average debt of nearly $29,000. Nearly one in ten undergraduate students leave school with over $40,000 in loans-requiring a typical loan payment of about $460 per month over 10 years."