• A
 • A
 • Smaaklector aan Stenden

  - Waarom zijn sommige voedingsmiddelen en dranken geliefd? En hoe verhoudt gastronomie zich tot grote mondiale vraagstukken? Lector dr. Peter Klosse doet hier op Stenden onderzoek naar en zet een masteropleiding Gastronomie op waarin hij management en gastronomie verbindt.

  Het lectoraat Gastronomie is al een tijdje werkzaam binnen het International Hospitaltiy Management op Stenden. Centraal staat de nieuwe onderzoeksbenadering op het gebied van smaak en proeven. In een interview met ScienceGuide zei Peter Klosse, die op 17 november officieel werd geïnstalleerd als lector, daar eerder al over: "Smaak wordt door heel veel mensen beschouwd als iets persoonlijks, maar het is een feitelijke vaststelling. Smaak is te classificeren."

  Gastronomie en management verbinden

  Gastronomie heeft betrekking op veel onderdelen van het curriculum van International Hospitality Management Studies. Om succesvol te zijn in hun vak, is het nodig dat studenten vakkundig worden opgeleid en in staat zijn om te zorgen voor een optimale smaakbeleving voor de gast. Dit is een uitdagende taak die nog veeleisender is in een mondiale context met een veelheid aan gerechten en culturen. Het ontwikkelen van kennis die kan verklaren waarom sommige voedingsmiddelen en dranken wel of niet geliefd zijn, verbindt gastronomie met management.

  Voedselproductie en voedselconsumptie zijn belangrijke kwesties in de samenleving. Gastronomie heeft een directe link met een verscheidenheid aan mondiale vraagstukken, zoals voedselgerelateerde gezondheidsproblemen, voeding en leeftijdsgroepen, industrialisatie, de groei van de wereldbevolking, ethische en milieuaspecten.

  Nieuwe master

  Het lectoraat gaat onder andere onderzoek initiëren en coördineren. De resultaten zullen worden toegepast in de praktijk en helpen om educatieve programma's en de professionalisering van het onderwijs op het gebied van gastronomie een impuls te geven.

  Klosse is volgens Stenden de aangewezen persoon om hier leiding aan te geven. Hij is nauw met de praktijk verbonden met zijn hotel en restaurant De Echoput en de Academie voor Gastronomie, die onder andere verantwoordelijk is voor de training van de sommeliers in Nederland.

  Voor Stenden gaat Klosse onder meer een Masteropleiding Gastronomy ontwikkelen waarmee de Friese hogeschool zich wil onderscheiden van het huidige aanbod aan gastronomieopleidingen. "Op dit moment zijn er op de hotelscholen alleen maar masters op het gebied van management. Nu komt er dus een master die daadwerkelijk vakinhoudelijk is en dat is een enorme stap vooruit."