• A
 • A
 • Stenden voorop in toerisme onderzoek

  - Stenden Hogeschool wil een leidende rol in het Europees toerisme onderzoek. Op het Future Tourism Congres (FTG) is besloten een grote samenwerking aan te gaan met verschillende grote Europese universiteiten. Belangrijkste doel is het gelijktrekken van de dataverzameling in Europa.

  Op het Future Tourism Congres begin november zijn de plannen voor de samenwerking gemaakt, zo vertelt Jeroen Oskam, programmadirecteur van het European Tourism Future Institute (ETFI) van Stenden. "Universiteiten uit onder meer Londen, Mallorca, de Algarve en Glasgow doen mee aan de samenwerking."

  Leidende rol Stenden

  Het initiatief voor de samenwerking is van Stenden gekomen stelt Oskam. Vanuit het ETFI is de ambitie gerezen tot versterkte samenwerking in het onderzoek naar toerisme en met de Europese samenwerking wordt daar gezicht aan gegeven. "We zijn bijvoorbeeld al bezig met een boek over hoe het Europees toerisme er in 2040 moet uit zien."

  Op het Future Tourism Congres sprak hoofdspreker Marcio Favila, president van wereld toerisme organisatie UNWTO, al over de trends in het wereldwijd toerisme voor de komende twintig jaar. Een afnemende, maar niettemin gestage groei van het aantal toeristen en een duidelijk opkomst van toeristen uit de BRIC-landen. Bovendien worden opkomende economieën meer en meer interessant als bestemming. Die trends zo stelde Favila vereisen ook gedegen onderzoek.  "Producten voor toerisme worden continu ontwikkeld, die kennis moet altijd worden gedeeld."

  Die veranderingen vereisen ook een ander denken in toerisme, die zo stelt Favilla de toerisme als sector zo interessant maakt. "We zoeken niet mensen die willen werken in de toeristische sector, maar mensen die er een carrière in zoeken." De Grand Tour van Stenden, recent nog onderwerp van discussie wordt door Favilla geroemd. "Het is geweldig om van zo'n netwerk deel uit te maken. Op die manier krijg je ook de mogelijkheid toerisme met andere ogen te bezien."

  Data als fundament

  Het Future Tourism Congres is een initiatief dat voortkomt uit het recent gestarte European Tourism Future Institute (ETFI) dat Stenden onlangs is gestart. Het ETFI probeert op kwalitatieve wijze scenario's te schetsen voor het toerisme op basis van mogelijk toekomstige uitdagingen legde Stenden-lector Albert Postma in één van de workshops tijdens het congres uit. "Een mogelijk scenario moet door bedrijven worden omgezet in visievorming, een concept en een strategie." Dat is waar het ETFI zich mee bezighoudt.

  Ook Jeroen Oskam ziet voor het ETFI en de recent gestarte internationale samenwerking een belangrijke rol in deze kwalitatieve scenario ontwikkeling. "We kijken bij Stenden naar de onzekerheden waar wij vervolgens scenario's voor schetsen om de toekomst te voorspellen. Maar die scenario's hebben ook een fundament nodig. De econometrische databerekening die we daarvoor gebruiken vormt het fundament."

  En het is die data die op dit moment nog te veel versnipperd is in Europa.  "De consumentencijfers die wij in Nederland gebruiken voor ons onderzoek zijn weer totaal anders opgebouwd dan bijvoorbeeld in Denemarken. "Grote Europese samenwerking moet er voor zorgen dat internationaal trendonderzoek meer gestructureerd kan plaatsvinden.

  Internationaal publiek in Leeuwarden

  Op het FTG was het internationale netwerk waarin Stenden zich nu als voortrekker opwerpt goed vertegenwoordigd. Zowel de sprekers als de gasten waren vanuit de hele wereld naar Leeuwarden gekomen om  te horen en vertellen over de huidige ontwikkelingen in het internationaal toerisme en waar de branche zich de komende jaren op moet voorbereiden.

  Zo hield Ari Björkqvist, professor aan de Haaga Helia University of Applied Sciences, in zijn keynote een pleidooi voor onconventionele oplossingen en ideeën. Creativiteit is iets anders dan aan de wensen van de klant voldoen, stelde hij, refererend aan Henry Ford "If I had asked people what they wanted, they would've said faster horses."

  Een bijzondere bijdrage was er van Omar Moufakkiri, onderzoeker op Stenden die zich met name richt op de rol van het toerisme in de strijd tegen armoede. De vraag naar 'sustainable tourism' is de laatste jaren sterk gegroeid, maar daarmee is, zo stelt Moufakkiri, de arme onderklasse verwaarloost. Deze moet weer opgenomen worden in de toeristische industrie. "No mass tourism, but tourism en masse."

  Het Future Tourism Congres toonde de aanwezige onderzoekers en ondernemers een inkijkje in wat de komende twintig jaar aan uitdagingen te wachten staat. Een groeiende markt, veranderende wensen en een meer en meer maatschappelijke taak voor de toeristische sector. De internationale samenwerking die Stenden daarbij heeft geïnitieerd lijkt daarbinnen een zeer welkome ontwikkeling in het onderzoek naar deze uitdagingen.