• A
 • A
 • Geen akkoord HBO-OCW, maar…

  - Staatssecretaris Zijlstra was in de Tweede Kamer een gelukkig man. Hij kondigde een hoofdlijnenakkoord over ‘Veerman’ aan met het HBO. Alleen wist het HBO dat zelf nog niet.

  Wat gebeurde op 1 december nu echt? Binnen het HBO is de aarzeling en verdeeldheid over de uitvoering van Veerman en Zijlstra's agenda groot. Bekostiging naar 'prestaties' en 'kwaliteit' wordt door sommigen omwille van perverse effecten afgewezen.

  Opbeurende staatssecretaris

  Fontys-voorzitter en HBO-raad-bestuurslid Marcel Wintels ridiculiseerde zulke financieringsgedachten zelfs een tikje met behulp van 'zijn' lector van het jaar 2011. HAN-voorzitter Ron Bormans - ook HBO-raad-bestuurder - poogde liever een uitweg te bevorderen via 'voorwaardelijke financiering.'

  Donderdag 1 december trachtte de HBO-raad een gezamenlijke opstelling te bereiken tijdens een algemene ledenvergadering. Aan het eind daarvan kreeg het bestuur mandaat om aan de hand van een notitie over hoofdlijnen tot een compromis met OCW te komen. Dit vernam de verheugde staatssecretaris van voorzitter Guusje ter Horst en hij deed vervolgens zijn best ook de Kamer daarmee op te beuren.

  Blijkbaar wilde OCW laten zien dat er echt vooruitgang gemaakt wordt. Want het oogmerk was dat voor 1 januari met de koepels hoofdlijnakkoorden zouden liggen. Voorlopig lag er ook voor de Kamer nog niets. Het ongeduld met de koepels zou daar snel kunnen overslaan op Zijlstra zelf en dat moest voorkomen worden. Tevens moest een weg terug voor het verdeeld HBO afgesneden worden, vermoedelijk.

  Hoofdlijnenakkoord eind van de week

  ScienceGuide verneemt dat er vooralsnog geen werkelijk hoofdlijnenakkoord is. Er is de intentie er deze ambtelijk 'uit te komen'. Men hoopt vurig dat de medewerkers die goede bedoelingen in concrete documenten met afspraken kunnen gieten. Deze zouden dan komende week gestalte krijgen en door bewindsman en HBO-raad-bestuur afgekaart en vastgesteld kunnen worden.

  Onderdelen zijn wel al duidelijk. Zo is de commissie-Bruijn die het cruciale thema van de examen-validering moet uitdiepen en ontwarren een feit. Ook is helder dat bij de universiteiten de eensgezindheid groter lijkt. Maar de VSNU zou niet eerder dan het HBO tot finale afhandeling met OCW willen komen, om niet verrast te worden door (financiële) concessies aan de hogescholen om hen op de valreep nog over de streep te trekken.

  Alle partijen houden dus hun kaarten zo lang mogelijk tegen de borst. En waar zijn eigenlijk de studenten, die in het voorjaar van 2010 door de koepels nog zo nadrukkelijk betrokken werden bij de gezamenlijk opstelling namens iedereen in het HO om Veerman toe te juichen? Is hun inbreng nu minder gewenst?