• A
 • A
 • Groene grondstof bij UM en Aachen

  - Hoe vervang je plastics en fossiele brandstoffen door duurzame, biobased materialen? Maastricht gaat met de TU van Aken daar een grensoverschrijdend instituut voor starten op de nieuwe Chemelot Campus.

  Dit nieuwe kenniscentrum voor modern biomaterialenonderzoek beoogt als grensoverschrijdende samenwerking een paradigmaverschuiving in de materialenwetenschap. Het onderzoek moet leiden tot vervanging van de traditionele building blocks voor polymeren door duurzame alternatieven en tot de ontwikkeling van nieuwe innovatieve biomaterialen.

  Groene grondstof

  Het onderzoek zal zich richten op plantaardige materialen als groene grondstof van de toekomst. De ontwikkeling van deze nieuwe technologie wordt niet alleen ingegeven door uitdagingen bij de uitputting van fossiele brandstoffen en klimaatverandering, maar ook door de veelbelovende vooruitzichten voor de winning van complexe hoogwaardige building blocks en polymeren uit planten.

  Hiermee versterkt de UM haar ambities om zich verder te ontwikkelen in het onderzoek op het gebied van de de natuurwetenschappen en technologie. De RWTH Aken levert de essentiële technisch wetenschappelijke expertise voor deze ontwikkeling. Met dit nieuwe instituut draagt de UM samen met DSM en de Provincie Limburg bij aan de verdere ontwikkeling van de Chemelot Campus en aan de internationale ambities van Brainport 2020.

  De Chemelot Campus is een open innovatiecampus voor Chemie & Materialen en opereert in triple helix verband van overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten. Door de vestiging op de Chemelot Campus wordt directe publiek-private samenwerking met MKB en toekomstige start-ups mogelijk. De stappen van laboratoriumopstelling naar productie en innovatie kunnen zo versneld doorlopen worden.

  Koppeling van excellente thema's

  De partners dragen ieder bij aan het project vanuit hun individuele excellentie. Door de RWTH Aken wordt kennis geleverd op het gebied van moleculaire biologie, plantbiotechnologie, moleculair- en procestechnische wetenschappen en medische technologie. Voor de Universiteit Maastricht is dat biologie, computerwetenschappen, biomaterialenwetenschappen en klinische expertise.

  De vier belangrijkste onderzoeksambities van het instituut zijn:
  1) het gebruik van planten als biologische reactor voor de productie van geavanceerde building blocks en macromoleculen;
  2) het verhogen van de functionaliteit van deze building blocks door chemische bewerking;
  3) het verwerken van building blocks en polymeren tot toepasbare materialen;
  4) ontwikkeling van bio-actieve biomaterialen en scaffolds voor klinische toepassing, onder andere in de regeneratieve geneeskunde.

  Binnen de 'Cooperation of Excellence' tussen Maastricht en Aken worden op de Chemelot Campus teams samengesteld van jonge wetenschappers onder leiding van drie professoren. De werving start begin 2012 en de activiteiten op Chemelot worden naar verwachting medio 2012 opgestart. De onderzoekers krijgen laboratoriumfaciliteiten en huisvesting tot hun beschikking op Chemelot, maar hebben uiteraard ook toegang tot alle universitaire faciliteiten in Maastricht en Aken. UM en RWTH nemen de opstartkosten voor dit initiatief voor hun rekening.