• A
  • A
  • Vertrouwenspersoon voor promovendi

    - Promovendi moeten naast hun promotor nog een onafhankelijk vertrouwenspersoon krijgen. De affaire Stapel heeft meerdere promovendi ernstig gedupeerd. Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) is daarom in gesprek met de Onderwijsinspectie over mogelijke oplossingen.

    "Dit is wel een punt wat we heel erg belangrijk vinden", zegt PNN-voorzitter Linda Klumpers tijdens het VSNU-café over wetenschapsintegriteit. De afhankelijke positie die promovendi momenteel ten aanzien van hun promotor hebben is in deze onwenselijk. Een onafhankelijk vertrouwenspersoon kan helpen dit te doorbreken. "Dat kan bijvoorbeeld iemand van personeelszaken zijn."

    Klumpers benadrukt dat het bij voorkeur iemand uit de organisatie van de universiteit is, maar dat de persoon nadrukkelijk geen binding heeft met het onderzoek van de promovendi. Niet alleen de afhankelijke positie van promovendi is punt van zorg, het PNN hoopt met de maatregel ook een optimalisering van het promotierendement te bewerkstelligen.

    Op de moment is de Onderwijsinspectie bezig met een rapport naar de kwaliteitsaspecten van promovenditrajecten. De resultaten van dit onderzoek zullen naar verwachting in 2012 bekend worden. Het PNN is in gesprek met de Onderwijsinspectie om de roep om een onafhankelijk vertrouwenspersoon vanuit de promovendi onder de aandacht te brengen.