• A
 • A
 • CDA: Zijlstra moet liberaler

  - Halbe Zijlstra blijkt te weinig VVD, vindt het CDA. Zijn aanpak van de prestatieafspraken in het HO is veel te bureaucratisch en geeft HBO en WO niet de ruimte voor profilering en verscheidenheid, aldus Kamerlid Sander de Rouwe in het Nieuwjaarsdebat op de Haagse Hogeschool.

  De CDA-woordvoerder voor HO-beleid meent dat de staatssecretaris een opvallend ambtelijke aanpak lijkt te kiezen. Na het rapport-Veerman en zijn eigen Strategische Agenda heeft de bewindsman hoofdlijnenakkoorden met VSNU en HBO-raad gesloten. Die moeten worden uitgewerkt in prestatieafspraken per universiteit en hogeschool. De eerste opzet daarvan is niet in goede aarde gevallen.

  Zijlstra veel te bureaucratisch 

  De kritiek van het CDA hierop staat niet op zichzelf. Allerlei partijen in het HO-veld vinden de voorzet van Zijlstra veel te bureaucratisch en gefocust op details en kwantitatieve punten. Zij vrezen dat de kwaliteitsaspecten daarmee snel buiten beeld gaan raken.

  Zo zei een collegevoorzitter tegen ScienceGuide al, dat hij "een invuloefening van 23 pagina's moet gaan doen" in plaats van afspraken te formuleren over de lange termijn doelstellingen van zijn instelling waarmee hij allerlei maatschappelijke partners kan gaan winnen.

  Beleid ten koste van kwaliteitsverbetering

  Haagse Hogeschool-voorzitter Rob Brons gaf in het Nieuwjaarsdebat van de Haagse Studentenvakbond met de Kamerleden en studenten aan, dat ook hij grote zorgen heeft op dit punt.

  "Ik houd mijn hart vast over hoe OCW dit wil gaan doen. Ze willen allemaal getallen vastleggen op punten waar het beleid eigenlijk geen greep op heeft. Als we daar als hogescholen dan allerlei interne bureaucratische processen op moeten gaan loslaten, gaat de focus op de kwaliteit vervolgens verloren. Dat gaat dan ten koste van de aandacht voor de verbetering van de kwaliteit en van de aanscherping van de profilering."

  Meer ruimte voor scherper profilering

  Het CDA vindt dat Zijlstra hier eigenlijk niet voldoende liberaal blijkt te zijn. Sander de Rouwe zei toch wat verbaasd te zijn over de ambtelijke detaillering die de overhand lijkt te krijgen in het OCW-beleid.

  "Ik zou liever zien dat de staatssecretaris de instellingen de ruimte gaf voor een scherper profilering. Erg liberaal is het nu niet, want de lijst van kwantitatieve details die OCW lijkt te willen opleggen zorgt er juist voor dat de instellingen allemaal het zelfde moeten gaan invullen. Zijlstra moet gewoon meer liberaal worden."