• A
 • A
 • Hoger rendement ten koste van kwaliteit?

  - De TU Delft ziet zich gedwongen de studiebelasting te beperken nu de roep om hoger studierendement vanuit Den Haag toeneemt. Studentenorganisatie VSSD vreest een kwaliteitsverlaging nu een verlaging van de studiebelasting van 15% wordt verlangd.

  "De TU Delft staat met de rug tegen de muur. De enige manier om aan de wensen van de politiek te voldoen, is te zorgen dat studenten dan maar minder leren," stelt VSSD-voorzitter Mariska Heidema in een persbericht. Onderwijsdirecteur en secretaris van de TU Delft Anka Mulder begrijpt de zorgen van de VSSD maar stelt nadrukkelijk dat de onderwijskwaliteit niet ter discussie staat. "Ons onderwijs is een A-merk, daar gaan we niet aan tornen."

  Studierendement kan omhoog

  Hoewel de TU Delft zeker niet aan kwaliteit wil inboeten, vindt Mulder wel dat er gekeken mag worden naar het bevorderen van het studierendement. "Gemiddeld doen studenten op de TU Delft tussen de 7 en 7,5 jaar over hun studie. Dat mag best wat minder." De TU Delft is dan ook bezig met maatregelen om dit tegen te gaan.

  Onder de noemer 'studiesuccesmaatregelen' wordt er gekeken naar maatregelen om de studieduur te verkorten. Zo gaat met ingang van volgend jaar het bindend studieadvies omhoog naar 45 studiepunten. Dat kan ook door het verminderen van de studielast, zoals de plannen van de faculteit Lucht en Ruimtevaarttechniek al laten zien. "On the basis of detailed time-on-task analyses by staff and students, we will cut back each constituent to its core."

  Kwaliteitsbesef is enorm

  Volgens de VSSD leiden deze plannen "onvermijdelijk tot kwaliteitsverlaging," Volgens Anka Mulder is dat niet het geval. "Je kunt ook kijken naar welke zaken uit het curriculum kunnen omdat het is verouderd, of omdat er dubbelingen in het curriculum zitten." Mulder erkent dat er sprake is van druk op het hoger onderwijs voor alle instellingen. "Het is daarom een uitdaging om die kwaliteit te bewaken."

  Het signaal dat de VSSD afgeeft, beschouwt de onderwijsdirecteur dan ook als iets positiefs. "Er heerst een enorm kwaliteitsbesef in Delft. Het zou heel raar zijn als je dat niet op handen draagt en daar zijn we dan ook heel blij mee."

  UPDATE: 

  VSSD-vice-voorzitter Wouter Verbeek laat weten zich niet te herkennen in de woorden van onderwijsdirecteur Anka Mulder. Volgens Verbeek is het curriculum juist in 2009 al vernieuwd, hetgeen ook te lezen is op pagina vier van de activiteitenplannen van de opleiding Lucht- & Ruimtevaarttechniek, hier te lezen.