• A
 • A
 • Nog ondernemender HO, alsjeblieft

  - Er is “een stille revolutie van het ondernemerschap” gaande. 8% van de bevolking is inmiddels zelf ondernemer. Het kunstonderwijs is in het HO voortrekker. AWT en EL&I willen nog meer en steviger succes, zeker in HBO en WO.

  Voorzitter Jan Anthonie Bruijn kondigt aan dat zijn AWT samen met de Onderwijsraad een advies wil opstellen over de plaats van ondernemerschap in onderwijscurricula. In het hoger onderwijs is veel in gang gezet, vooral het kunstonderwijs heeft hier een grote vlucht genomen. Maar ruimte voor verbetering is er nog steeds in HBO en WO.

  Nederland scoort goed in ondernemerschap

  Dat beaamt EL&I topman Zonneveld, die overigens zeer positief is over de door hem genoemde "stille revolutie". In het HO moeten ondernemerschap als attitude en de valorisatie van kennis hand in hand gaan en verder aangemoedigd worden. Voor de economische groei uit de crisis noemde hij dit "in alle vormen essentiële accenten," bij de presentatie van het AWT-rapport over ondernemerschap.

  Nederland scoort hoog als ondernemend land. In tien jaar verdubbelde het aantal startende ondernemingen en werd zo 8% van de bevolking zelf actief als ondernemer. Bij het zelfstandig ondernemerschap is ons land 'Europees kampioen', meer generiek is ons land nummer drie onder de innovatieve landen.

  Duizend zzp'ers nog geen Google

  Daar zit wel de 'snag' , zegt prof. Erik Stam (UU), die het rapport toelichtte. "1000 zzp'ers' leiden nog niet tot één Google." Vooral de groeipotentie en -ambitie is bij zoveel 'zzp' ondernemerschap nog onvoldoende ontwikkeld. Stam raadt aan daarom op twee groepen tegelijk te mikken, ook binnen hogescholen, universiteiten en andere grote organisaties: excellente jongeren en studenten én creatieve werknemers in de reguliere arbeidsmarkt.

  Net als in slimme, kleinere naties als Scandinavische landen is grotere flexibiliteit binnen zulke instituties mogelijk en effectief voor meer ruimte voor ondernemerschap. Sabbaticals hoeven bijvoorbeeld niet alleen voor studiefasen in andere HO/R&D instellingen verleend te worden. Zij kunnen ook voor bedrijfsstages en de opzet van startups gegund worden.

  Het rapport 'Ambitious Entrepeneurship' van de AWT vindt u hier