• A
 • A
 • OCW-claim in Berlijn dreigt te floppen

  - Staatssecretaris Zijlstra kan niet rekenen op CDA-steun voor de factuur die hij Angela Merkel wil sturen. Ook de PvdA ziet weinig in de plannen van OCW, bovendien.

  In het Nieuwjaarsdebat aan de Haagse Hogeschool werd duidelijk dat staatssecretaris Helge Braun in Berlijn meer politieke indruk heeft gemaakt dan Zijlstra in de kwestie van de kosten van Duitse studenten in het Nederland hoger onderwijs. Met bijna sardonische toon werd gereageerd op het idee om met name de regering-Merkel onkosten in rekening te gaan brengen voor de Duitse studenten in ons land. Het CDA vindt het vooral onevenwichtig en ondoordacht.

  Overbodig bureaucratisch gedoe

  Woordvoerder Sander de Rouwe kon zijn irritatie nauwelijks onderdrukken toen in het debat van de Haagse Studentenvakbond gevraagd werd naar Zijlstra's voorzet richting Duitsland. "Dit is een lachwekkend voorstel," zei hij. "Ons land kan zich beter zorgen maken over het geringe aantal studenten dat hier vandaan buitenlandse studie ervaring opdat, voegde hij toe. Europees gezien is het een weinig zinvol voorstel, dat alleen maar voor overbodig bureaucratisch gedoe zal leiden."

  Daar komt bij dat Zijlstra's idee eenzijdig en ondoordacht is. Want er zijn veel Nederlandse studenten die in België een studie volgen en daar profiteren van de lage collegegelden, zo onderstreept De Rouwe. De Duitse studenten in ons land betalen daarentegen veel meer collegegeld dan thuis. Het ligt dan voor de hand, dat Vlaanderen meteen claims in Den Haag zal melden als men hier een factuur naar Merkel zou willen sturen. De Rouwe zei daarom na afloop van het HHS-debat tegen ScienceGuide: "Als Zijlstra eerlijk is dan stuurt hij niet alleen een factuur naar Angela Merkel, maar ook een chèque naar Elio di Rupo." 

  De irritatie over Zijlstra's voorstel is in het Haagse mede ingegeven door een tactische overweging. Net nu het kabinet voor forse ombuigingen geplaatst is en de gedoogpartner bezuinigingen op 'buitenlanders' - als bij ontwikkelingssamenwerking - aanmaant, wordt het erg onhandig genoemd om met een Europees onbetaalbaar voorstel te komen als dat met de Duitse studenten. Het risico dat de door Zijlstra genoemde €90 miljoen aan 'onkosten' generiek weggesneden zou worden uit het HO-budget is nu direct aaanwezig. 

  'Bookkeeping mentality'

  PvdA'er Tanja Jadnanansing gaf Zijlstra's 'Duitse rekening' ook geen steun. Wel vroeg zij aandacht voor opleidingen - als bij Fontys in Venlo - die volledig 'draaien' op Duits-gericht en soms ook Duitstalig HO-aanbod. Of zulk opleidingsaanbod een taak van bekostigd hoger onderwijs in ons land moest zijn, riep bij haar wel enkele vraagtekens op.

  Vanuit het internationaal gerichte hoger onderwijs klinken inmiddels ook scherpe reacties. Bettina Nelemans, managing director van het University College Utrecht zegt tegen University World News onder andere: "I very much regret the way in which Zijlstra turns the popularity of Dutch universities among German students (and international students in general) into a problem. It is his bookkeeping mentality that I find so disappointing, as if there is nothing more to it than a short-term income and expenditure aspect. German students may well go back to Germany after their graduation, and become involved in trade with the Netherlands later on in their career. Personally, I condemn the narrow-mindedness of it all."

  Oxford-hoogleraar Rick van der Ploeg komt met een zeer scherpe reactie en een voorstel waar zijn partijgenoten van de PvdA niet blij mee zullen zijn: "The Dutch government is crazy to try and get rid of foreign, highly motivated students. And there would not be a problem if Dutch tuition fees were set at a more realistic level."