• A
 • A
 • Spelen en leren in de pas met hersengroei

  - Het aanbod van spelen en leren moet gelijk lopen met de ontwikkeling van de hersen van jonge kinderen van drie tot zeven jaar, zo is blijkt uit recent onderzoek. Stenden heeft twee nieuwe lectoren aangesteld om de pabo-opleidingen juist op dit punt te versterken.

  Prof. dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer en Dr. Ineke Oenema-Mostert zijn aangesteld als Lector Early Childhood binnen de Stenden School of Education. Zij moeten de pabo-opleidingen in Leeuwarden, Emmen, Assen, Groningen en Meppel versterken met wetenschappelijk onderwijs en onderzoek ten behoeve van de specifieke pedagogisch-didactische benadering van jonge kinderen.

  Stenden wil leidende positie

  Jonge kinderen hebben er zo blijkt uit recent wetenschappelijk onderzoek baat bij dat spelen en leren in de pas lopen met de ontwikkeling van de hersenen. De inrichting van onderwijsaanbod aan jonge kinderen moet op basis van deze gegevens worden doorontwikkeld. Omdat Stenden op dit punt leidend wil worden, zijn nu twee ervaren nieuwe lectoren aangesteld.

  Het lectoraat Early Childhood gaat zich binnen de School of Education bezighouden met onderwijs, opvoeding en zorg voor jonge kinderen van 3 tot 7 jaar. Deze afbakening is gebaseerd op inhoudelijke gronden: kinderen van deze leeftijd vragen een wezenlijk andere pedagogisch-didactische benadering dan oudere kinderen.

  De belangrijkste thema's die daarbij aan bod komen zijn neurologisch onderzoek naar de werking van de hersenen van jonge kinderen, onderzoek naar spelend leren en de ontwikkeling van kinderen, onderzoek naar leer- en ontwikkelingsstoornissen en de ontwikkeling van les- en zorgprogramma's voor kinderen in deze leeftijdsgroep.

  Goorhuis-Brouwer en Oenema-Mostert zijn beiden gepromoveerd in de pedagogische en sociale wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen.