• A
 • A
 • Universiteit krijgt derde opdracht

  - Naast onderzoek en onderwijs moet ook valorisatie een cruciale opdracht zijn van elke universiteit. Dat betoogt het Rathenau instituut in een hoorzitting in de Kamer en een nieuwe publicatie.

  Het instituut geeft in deze nieuwe notitie 'Valorisatie als feitelijke kerntaak universiteiten' drie aanbevelingen dit effectief te realiseren. Allereerst moet gestimuleerd worden, dat elke universiteit een eigen valorisatieprofiel ontwikkelt. Meer verscheidenheid versterkt de impact van valorisatie als aanjager van innovatie.

  Target: de Donald Duck

  Het is voor de betrokken instelling daarbij noodzakelijk, dat zij de ontwikkeling van valorisatie tot kerntaak in eigen huis en binnen de WO-sector monitoren. Daartoe zou men bijvoorbeeld de eigen strategische plannen, jaarverslagen en het loopbaanbeleid moeten benutten. Rathenau zegt dar wel bij: 'zorg voor afstemming, want het succes van valorisatie is afhankelijk van vele partijen.' De notitie voor de Tweede Kamer met de aanbevelingen over kansen voor meer valorisatie in het WO leest u hier.

  Tijdens de recente Valorisatieparade werd als opmaat voor de notitie en de discussie met de Kamer besproken door De Jonge Akademie en het Rathenau Instituut hoe men de maatschappelijke en economische toepasingen van kennis impulsen kan geven. "Valorisatie is een relatief jong begrip en wat het omhelst is daarom nog niet voor iedereen gelijk," oordeelde Frans Berkhout, VU-hoogleraar Innovatie en Duurzaamheid bij die gelgenheid.

  "Voor mij is het naast onderzoek en onderwijs onderdeel van het wetenschap bedrijven. Het is onderdeel van ons sociale contract met samenleving dat wij onderzoek naar buiten brengen en kennis delen." Wat voor Berkhout valorisatie in optima forma is? "Dat je onderzoek wordt uitgemeten in de Donald Duck. Voor zover ik weet is dat nog niemand gelukt."

  Kassafunctie benauwend of bevrijdend? 

  Volgens UTwente-hoogleraar Albert van den Berg hoort bij valoriseren ook het publiceren en verdedigen van onderzoek op congressen. "In de politiek vergeten ze dat wel eens. Valorisatie in economische zin krijgt daar te veel aandacht." De nadruk van de politiek op de 'kassa'-functie van onderzoek zorgt volgens hem voor extra druk die averechts werkt. "De vrijheid en ruimte van het fundamentele onderzoek inperken werkt benauwend voor de creativiteit van de wetenschapper. Ik vrees dat zo juist de kassa minder zal rinkelen."

  Jan Raaijmakers van het pharmabedrijf GlaxoSmithKline is bijzonder hoogleraar Pharmaceutical Technology Assessment aan de UU. Aan hem werd tijdens de Valorisatieparade gevraagd in hoeverre het vermarkten van onderzoek tot belangenverstrengeling kan leiden. Zijn antwoord was verrassend. "Wetenschappers moeten juist naar belangenverstrengeling zoeken!" De koppeling met het bedrijfsleven en investeerders is de weg naar succesvolle valorisatie van research. "Maar wees daarbij altijd open en transparant. Bij goede communicatie hoeft belangenverstrengeling geen probleem te zijn."

  Valkuilen en heldere checks

  Frans Berkhout kende nog wel meer valkuilen met betrekking tot valorisatie. "Op het moment dat je je mengt in het maatschappelijke en politieke debat, zullen er mensen zijn die je integriteit in twijfel trekken of je neerzetten als zakkenvuller. Wees je je daarvan bewust, maar laat het je niet tegenhouden. Ik ben zelf in een commissievergadering in de Tweede Kamer wel eens geconfronteerd met rare vragen. Alsof ik daar slechts zat om nieuwe onderzoeksgelden los te krijgen, zo wilde PVV'er De Mos de aanwezigen laten geloven."

  In de discussie over kennistoepassing en kennisdeling wordt vaak de vraag op tafel gelegd hoeveel kennisinstellingen nu écht aan valorisatie doen. En wat levert dat op? Met een nieuw volg-en-check-model biedt het Rathenau Instituut kennisinstellingen de middelen om valorisatie-inspanningen en opbrengsten systematisch meten.