• A
 • A
 • 1 miljard in Utrechtse kennis

  - Een miljard aan investeringen versterkt de rol en voorzieningen voor kennis op het Science Park in Utrecht. "De mix van bedrijfsleven en universiteit, van partijen die zich bezig houden met life/bio-sciences, volksgezondheid en milieu past perfect bij de core-business van het RIVM."

  Het is tegen deze achtergrond dat VWS heeft gekozen voor het Utrecht Science Park/De Uithof als toekomstige huisvestingslocatie van het RIVM. De synergievoordelen en mogelijkheid om kennis uit te wisselen met onder meer de universiteit, het UMC Utrecht, het Hubrechtlaboratorium, TNO, Deltares en Danone staan daarin centraal. UU-collegevoorzitter Yvonne van Rooy had deze majeure stap en investering een maand geleden al aangekondigd.

  €1 miljard, ook voor incubator

  "Naast de medische en diergeneeskunde faculteiten huisvest het USP ook bedrijven en organisaties als TNO: die mix van bedrijfsleven en universiteit, de combinatie van partijen die zich bezig houden met life/bio-sciences, volksgezondheid en milieu past perfect bij de core-business van het RIVM", zegt André van der Zande, directeur-generaal van het RIVM.

  Tot 2018 wordt er in totaal voor ongeveer € 1 miljard geïnvesteerd, onder meer in de aanleg van nieuw OV en P&R faciliteiten, extra studentenhuisvesting, uitbreiding van de aanwezigheid van de HU en het Hubrechtlaboratorium en een extra incubatorgebouw voor startende bedrijven. Het geheel levert zelfs een aanzienlijke besparing op voor de overheid, doordat bestaande voorzieningen op een slimme manier bijeengebracht gaan worden.

  Duurzaam slopen en bouwen

  Dat betekent meteen een primeur, want de nieuwbouw van het RIVM is de eerste Publiek Private Samenwerking voor een overheidsgebouw met gespecialiseerde laboratoria in Nederland. Deze PPS voor kantoren en hoogwaardige laboratoria omvat een Design, Build, Finance, Maintain and Operate (DBFMO)-contract. Daarbij komen ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en exploitatie gedurende een lange periode in handen van één private partij te liggen, vaak een consortium. Omdat de private partij ook verantwoordelijk is voor het onderhoud en de exploitatie van het gebouw, ligt daar een prikkel om de levensduurkosten laag te houden.  

  Eind 2012 start de UU het duurzaam slopen van het Wentgebouw uit 1974. VWS kiest bewust voor nieuwbouw omdat het gebouw niet meer kan voldoen aan de huidige huisvestingseisen voor kantoren en hoogwaardige laboratoria. Begin 2015 is de kavel bouwrijp. Het nieuwe gebouw zal duurzaam worden gebouwd. Het RIVM gaat dan van van 105.000 m2 in Bilthoven naar circa 55.000 m2 op de De Uithof en van 50 verschillende gebouwen naar 1 gebouw.