• A
 • A
 • e-Learning in strijd tegen studie-uitval

  - In 2006 hebben onder meer 15 universiteiten en 37 hogescholen het Actieplan e-Learning van SURF in het leven geroepen om te investeren in studiesucces. De resultaten van die inspanningen zijn nu verzameld in een database. Succesverhalen en leermomenten onder de loep.

  Het Nationaal Actieplan e-Learing is een gezamenlijk initiatief van de VSNU, HBO-raad, SURF en het Ministerie van OCW. Doel was in 2006 het studierendement te verhogen en de in-, door- en uitstroom van studenten in het hoger onderwijs te verbeteren. Dat moest gebeuren door innovatieve (ICT-)toepassingen op brede schaal in te zetten in het onderwijs.

  Studieloopbaanbegeleiding

  Op de website van SURF, zijn de resultaten van dat grootschalige plan nu beschikbaar. Eén van de projecten die het Actieplan in 2006 heeft gelanceerd is de website KiesActief, een speciale toolkit om studenten om studenten te helpen inzien of de studie past bij hun interesse en competenties. In 2011 werd 20.000 keer gebruik gemaakt van KiesActief. 

  In het rapport rond de kieswijzer voor aankomend studenten wordt de Tool geroemd als laagdrempelig instrument in de begeleiding van aankomend studenten. "het instrument zet aan tot reflectie bij studenten over hun goede en minder goede punten en geeft ze richting in hun ontwikkeling", zo stelt het rapport. Met KiesActief wordt in de toekomst beoogd de studieuitval bij HO-deelnemers aan het project met 5% terug te dringen.

  Ook voor loopbaanbegeleiders biedt de Tool uitkomsten, omdat van alle leerlingen wordt bijgehouden hoe ze staan in hun toekomstplannen en onderwijsambities. Eén van de begeleiders reageert dan ook enthousiast. "Het leuke van KiesActief is dat ik nu ook eens met de goede gemotiveerde studenten spreek. Dat geeft een hele andere kijk op studieloopbaanbegeleiding"

  Bèta-talent behouden

  Het project TELMME, Technology Enhanced Learning  of Mathematics for Masters Education, is een project van de 3TU, om aankomend masterstudenten via digitaal toets- en oefenmateriaal gedegen voor te bereiden op het vereist wiskundeniveau in de masterfase. Studenten die deelnamen aan het project zag hun gemiddelde scores in de wiskunde stijgen met 0,5 tot 1,5 punt.

  In totaal zijn er ruim 22 projecten uitgevoerd met behulp van investeringen van SURF. De projecten in Actieplan e-Learning kenmerkten zich door de intensieve samenwerking tussen de verschillende instellingen. Naast universiteiten en hogescholen, deden ook scholen in het primair en voortgezet onderwijs mee aan de projecten.

  Deze sector-overschrijdende benadering leidde tot intensieve samenwerking tussen onderwijsinstellingen over de sectoren heen. Zo bereikte het programma nationale impact, stimuleerde het ketendenken en leverde een grote hoeveelheid breed toegankelijk materiaal op rond de thema's: studieloopbaanbegeleiding, verbeteren kwaliteit instroom, aansluiting op de beroepspraktijk en docentprofessionalisering.

  Voor meer informatie over de achtergronden en resultaten van het Nationaal Actieplan e-Learning kunt u terecht op de website