• A
 • A
 • Lector voor meertalige school

  - NHL en Stenden hebben de handen ineengeslagen voor een lectoraat dat onderzoek doet naar de aansluiting van drietalig basisonderwijs (Nederlands, Fries, Engels) naar meertalig voortgezet onderwijs. Alex Riemersma sprak afgelopen donderdag de inaugurele rede uit.

  Onder de titel "Gelijkwaardigheid en continuiteit van meertalig onderwijs in Europees perspectief" sprak Riemersma zijn rede uit. Riemersma gaat in zijn lectoraat aandacht besteden aan de didactische organisatie van het talenonderwijs in Fries perspectief zowel met de focus op leraren als leerlingen. Het onderzoek richt zich op de versterking van de relatie tussen praktijk en theorie en op de verbetering van de praktijk van meertalig onderwijs.

  Naast Riemersma, werd de presentatie van de nieuwe lector Fries en Meertaligheid aangevuld met de aanwezigheid van prof. dr. Jarmo Lainio, van de Universiteit van Stockholm en lid van het Committee of Experts of the European Charter for Regional or Minority Languages. Lainio hield een presentatie over de mogelijke rol van het Charter voor de bevordering van taalonderwijs in minderheidstalen.

  Riemersma is al sinds 2007 projectleider van het Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren aan de Fryske Akademy. De drie leden van de kenniskring gaan net als Riemersma binnenkort hun eigen onderzoeksagenda presenteren voor het onderzoek naar meertaligheid.

  Riemersma ging in zijn rede in op de vanzelfsprekendheid van de meertaligheid van mensen in het dagelijks leven en de rol die het meertalig onderwijs vervult in de kwaliteit en de continuïteit van de taalbeheersing en het taalgebruik. De docent Fries en Nederlands promoveerde in 1994  op onderzoek naar de beheersing van het Nederlands en het Fries aan het einde van de basisschool.