• A
 • A
 • Masterclass voor gedupeerde alumni

  - 23% van de onderzoeksverslagen die sinds september 2009 zijn uitgevoerd bij de opleiding journalistiek van Windesheim is onder de maat, zo blijkt uit onderzoek. Het gegeven diploma blijft geldig, maar de oud-studenten wordt de mogelijkheid geboden masterclasses te volgen.

  Begin dit jaar werd bekend dat de opleiding journalistiek onder druk stond, toen een visitatiepanel van NVAO een negatief oordeel uitsprak. Uit onderzoek van twee onafhankelijke commissies blijkt nu dat er inderdaad sprake is van ondermaatse afstudeerstukken. 7% van de 192 stageverslagen blijkt onvoldoende en van de 325 onderzoeksverslagen is 23% ondermaats.

  Rob Wijnberg doet masterclass

  "Uit de analyse blijkt dat het met de stage en journalistieke vaardigheden gelukkig meevalt. Dit onderdeel raakt het hart van de opleiding. Het probleem zit vooral in het onderdeel onderzoek", nuanceert CvB-voorzitter Cornelissen de situatie.

  De Windesheim-voorman laat weten dat, hoewel de diploma's geldig blijven, hij kan begrijpen als oud-studenten hinder ondervinden van de huidige situatie. Een reeks masterclasses gericht op taalvaardigheid, onderzoeksjournalistiek en nieuwe media, moet dit opvangen.

  "Die [masterclass-serie] is opgebouwd vanuit eventuele kwetsbaarheden in de eindfase van de opleiding maar vooral van toepassing op de huidige werksituatie van alumni. Richting de oud-student maken we hiermee een gebaar dat van meerwaarde is in de beroepspraktijk van de journalist."

  De serie masterclassses om alumni tegemoet te komen gaat vanaf maart van start. Voor de masterclasses hebben onder andere Arjan Dasselaar (journalist) en Rob Wijnberg (hoofredacteur nrc.next) toegezegd om deze te verzorgen.

  Snel weer op HBO-niveau

  Het ISO laat weten zich te kunnen vinden in de genomen maatregelen. "We zijn geschrokken van dit aantal en verwachten dat Windesheim nu alle zeilen bijzet om deze studenten waar nodig een hersteltraject aan te bieden. Afgesproken is dat deze masterclasses voor alle 360 alumni gratis toegankelijk zijn en de eventuele reiskosten zullen eveneens door Windesheim worden vergoed."

  Voor het ISO is het aanbieden van de masterclasses slechts een deel van de oplossing. "Naast deze maatregelen voor de oud-studenten is het ook zaak dat de opleiding binnen afzienbare tijd op HBO-waardig niveau gebracht wordt. Zowel voor de huidige als de toekomstige studenten." Volgende week brengt de commissie-Van der Toorn een advies uit dat de opleiding er weer bovenop moet helpen.