• A
 • A
 • Meer ruimte voor actieve student

  - VVD en D66 hebben elkaar gevonden in de strijd voor de bestuurlijk actieve student. “De bal ligt nu bij de universiteiten en hogescholen. Wij bieden hen nu de ruimte om ambitieuze studenten tegemoet te komen," zegt Anne-Wil Lucas (VVD).

  Studenten die in verband met een bestuursjaar een jaar geen onderwijs volgen, komen in aanmerking voor een beurs. Op dit moment moeten ze daarvoor wel ingeschreven blijven staan bij de onderwijsinstelling en betalen ze dus collegegeld voor een jaar waarin ze geen gebruik maken van de onderwijsfaciliteiten.

  Een rare constructie, zo vinden Lucas en haar D66-collega Boris van der Ham. Daarom willen zij studenten de ruimte geven in een bestuursjaar toch in aanmerking te komen voor een beurs, zonder dat daarvoor collegegeld voor wordt betaald. "Voor wat je niet afneemt hoef je niet te betalen. Als deze studenten tijdens hun bestuursjaar geen onderwijs volgen, is het raar dat ze wel collegegeld moeten betalen. Dit voorstel maakt daar een einde aan," laat Lucas weten aan NU.nl.

  Ontwikkel je naast je studie

  Tegen ScienceGuide onderstreept zij, dat de instellingen hier vooral zelf een duidelijk eigen beleid moeten gaan voeren. Studenten die wezenlijk bijdragen aan kwaliteit en profiel via medezeggenschap of andere veeleisende activiteiten moeten zij met deze nieuwe mogelijkheid een extra impuls kunnen geven. "Dus dat geldt ook als zij een zonnewagen maken bijvoorbeeld."

  Vanuit de studentenorganisaties komen positieve reacties. "Het bedrijfsleven vindt het belangrijk dat studenten - de werknemers van de toekomst - zich ontwikkelen naast hun studie. Op deze manier wordt de drempel verlaagd om als student tijdsintensieve nevenactiviteiten te ontplooien in beperkte studietijd," zegt Jan Boers van de LKvV. ISO-voorzitter Sebastiaan Hameleers zegt er nog wel iets bij. "Wij zijn blij dat zo een deel van het actieve studentenleven gewaarborgd kan blijven. Maar ik roep de partijen op om aanvullend te kijken naar extra leenfaciliteiten voor studenten die dat nodig hebben."

  Dualisme met oppositie

  Het idee van collegegeldvrij besturen dateert al van 2009, toen studentenorganisaties in reactie op de plannen voor de 'harde knip' de mogelijkheid tot collegegeldvrij besturen op de politieke agenda zetten. Begin vorig jaar werd het door Anne-Wil Lucas opnieuw ingezet in reactie op de discussies rond de langstudeerboete, maar bij gebrek aan voldoende politieke steun leverde dit toen nog weinig op.

  In samenwerking met D66 hoopt zij alsnog een meerderheid te verwerven voor het voorstel dat de actieve student moet aanmoedigen. Al eerder liet de liberale HO-woordvoerder blijken bij dit soort punten een dualistische opstelling te kiezen, ook tegenover het kabinet. Daarin past het dat zij haar voorstel nu met steun van collega's uit de oppositie alsnog tracht te realiseren. "De bal ligt nu bij de universiteiten en hogescholen. Wij bieden hen met dit voorstel de ruimte om ambitieuze studenten tegemoet te komen. Als universiteiten een bloeiend studentenleven belangrijk vinden, gaan ze hier volop gebruik maken."