• A
 • A
 • Nederland op achterstand

  - Het besluit van de Halbe Zijlstra voorlopig wettelijk geen ruimte te laten voor Nederlandse HO-opleidingen in het buitenland is afwijzend ontvangen bij Stenden. “Het Nederlandse hoger onderwijs wordt met dit besluit van de staatssecretaris op een achterstand gezet.”

  Collegevoorzitter Leendert Klaassen laat in een officiële reactie weten verrast te zijn door de brief die Zijlstra deze week naar de Kamer stuurde."Het lag niet in de lijn van de verwachtingen dat dit besluit genomen zou worden." De staatssecretaris liet in zijn brief namelijk weten dat internationalisering in de HO-wetgeving vooralsnog niet de eerste prioriteit krijgt. "De kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland zelf dient naar mijn oordeel op dit moment prioriteit te hebben." 

  De kenniswerkers van morgen 

  "Wij denken dat deze verrassende stap geen recht doet aan de sinds jarenlang uitgedragen visie van het ministerie van Onderwijs, waarin juist veel belang wordt gehecht aan internationalisering binnen het hoger onderwijs," zo laat de Stenden-voorman weten. "Het Nederlands hoger onderwijs wordt met dit besluit van de staatssecretaris op een achterstand gezet en het hoger onderwijs in andere landen zal ons hierdoor voorbij streven." 

  Klaassen geeft als zijn opvatting, dat "het hoger onderwijs de kenniswerkers van morgen opleidt en dat velen hun werk straks verrichten in een internationale context in binnen- en buitenland. Daar bereidt het hoger onderwijs ze ook op voor en Stenden ziet het als onderdeel van haar opdracht daar een actieve en verantwoorde bijdrage aan te leveren." 

  De reactie van Zijlstra heeft betrekking op de onderwijsactiviteiten van Stenden op de vier buitenlandse sites (Bali, Qatar, Zuid-Afrika en Thailand). In de WHW was vooralsnog weinig eenduidig en transparant vastgelegd wat er wel in niet is toegestaan in het buitenland aan aanbodinitiatieven door Nederlandse wo en hbo instellingen. Stenden, vooroplopend in internationaal onderwijsaanbod, hoopte al langer op duidelijke regelgeving. 

  Dit was niet de verwachting 

  De invoering van de betreffende Algemene Maatregel van Bestuur op basis van de wet op het hoger onderwijs werd door OCW al een hele tijd voorbereid en aangekondigd. Deze zou een einde aan maken aan de onheldere situatie. "Het lag niet in de lijn van de verwachtingen dat dit besluit genomen zou worden," stelt Klaassen. "Stenden zal zich desalniettemin conformeren aan deze nieuwe situatie. Het besluit zal leiden tot aanpassing van ons onderwijsaanbod aan lokale studenten in het buitenland. Deze aanpassing wordt nu uitgewerkt." 

  Eén punt valt in dat opzicht nog mee, zo is uit de reactie van de hogeschool op te maken. Zijlstra's brief gaat nadrukkelijk niet over HO-aanbod zoals het 'Grand Tour-concept' bij deze hogeschool waarbij studenten een deel van hun opleiding in het buitenland volgen op de eigen vestigingen. Men hoeft dit type hbo-aanbod daarom niet om te gooien vanwege formele beperkingen vanuit het ministerie.

  De betreffende Kamerbrief van Halbe Zijlstra leest u hier