• A
 • A
 • Stenden in de wachtkamer

  - Buitenlandse opleidingen van Nederlandse HO-instellingen krijgen voorlopig nog geen NVAO-accreditatie, aldus Halbe Zijlstra. “De kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland zelf dient naar mijn oordeel op dit moment prioriteit te hebben.” Vooral voor Stenden een streep door de rekening.

  OCW-staatssecretaris Zijlstra laat in antwoord op Kamervragen van Tanja Jadnanansing (PvdA) weten dat de accreditatie van buitenlandse opleidingen vooralsnog geen prioriteit heeft. Zijlstra is van mening dat onderwijsinstellingen allereerst gefocust moeten zijn op verder profilering en differentiatie in eigen land en het verder uitwerken van de kwaliteitsafspraken gemaakt in de Strategische Agenda.

  Tijd nog niet rijp

  Niettemin benadrukt Zijlstra dat niet ter discussie staat "dat het verzorgen van onderwijs in het buitenland bijdraagt aan de doelstellingen van het internationaliseringsbeleid: het aantrekken van talent en versterken van de concurrentiepositie van Nederland in het buitenland. Echter, in het licht van het bovenstaande acht ik de tijd nu nog niet rijp dat instellingen geaccrediteerde opleidingen in het buitenland verzorgen en Nederlandse graden kunnen verlenen in het buitenland."

  Die uitspraak is met name vervelend voor Stenden Hogeschool. De hogeschool loopt voorop als het gaat om een internationaal opleidingsaanbod. Vooral de Grand Tour waarbij studenten vakken volgen in onder meer Zuid-Afrika, Thailand en Qatar is daar een belangrijk voorbeeld. Afgelopen september werd Stenden nog nadrukkelijk geroemd om zijn internationaliseringsbeleid.

  Zelfde aanbod als in Nederland

  Een 'Nederlands' kwaliteitspredicaat zou voor Stenden Hogeschool dan ook een logische volgende stap zijn. "Wat we in het buitenland doen is inhoudelijk hetzelfde als wat we hier in Nederland aan onderwijs aanbieden", liet voorzitter Leendert Klaassen eerder al weten aanScienceGuide. "Het accreditatiestelsel van de NVAO zou wat ons betreft ook voor vestigingen in het buitenland moeten gelden."

  U leest het antwoord van Zijlstra op de Kamervragen hier