• A
 • A
 • Dip bij leraren

  - Wie leraar wil worden, die zit goed. Het tekort aan docenten is ingrijpend en de salarissen zijn goed, mede dankzij het advies ‘Leerkracht’ van Rinnooy Kan. Toch stort de aanmelding bij de Pabo’s in.

  De hogescholen schrikken van een plotselinge wijziging bij hun aanmeldingen, een forse teruggang bij de lerarenopleidingen voor het basisonderwijs. Twee beleidstrends blijken elkaar hier negatief te versterken, een effect waar OCW beslist niet op gerekend heeft.

  De zware nadruk op hogere eisen aan de Pabo-student uit argwaan om haar 'niveau' slaagt erin jongeren af te schrikken. Wie bijvoorbeeld zich aanmeldt maar bij de taal/rekentoets een offday heeft, moet zien of zij/hij nog in een andere opleiding terecht kan. De recente berichten over nog meer 'eindexamen' ontwikkelingen rond de Pabo en lerarenopleidingen - zoals van de cie-Meijerink - hebben deze beeldvorming en argwaan naar het niveau van de student vergroot.

  Daar is nu zeer recent een tweede factor bijgekomen, zo hoort ScienceGuide. De indruk dat men als docent een mooie functie en grote baanzekerheid kan verwerven, is bij vele jongeren ineens weg. Een ArenA vol boze leraren, die vrezen dat zo'n 6000 banen verloren gaan bij de 'passend onderwijs' maatregelen, heeft zijn onbedoelde werk gedaan in de weken dat scholieren kiezen voor een vervolgstudie.

  Bij de Pabo's is men achter de hand zeer ongelukkig met deze begrijpelijke beeldvorming. Men vreest vooral voor een nodeloze editie van de varkenscyclus. Een terugval van aanmeldingen terwijl het beroepsperspectief vanwege de vergrijzing sterk positief is, zal snel leiden tot nieuwe krapte en korte termijn maatregelen om de instroom in de Pabo's kunstmatig op te jagen.