• A
 • A
 • In Brussel steunt Mark Rutte onderwijs

  - Terwijl Rutte in het Catshuis onderhandelt met zijn coalitiecollega's over bezuinigen en hervormen, heeft hij in Brussel één centraal punt al vastgelegd met zijn collega-regeringsleiders. Voor onderwijs en kennis is dat opbeurend.

  De Europese Raad van premiers en presidenten vergaderde vorige week, geleid door Herman van Rompuy. Zij tekenden toen het nieuwe, zeer strenge begrotingspact om crisis als rond Griekenland voorgoed onmogelijk te maken. Maar ze concludeerden bij alle strengheid nog meer.

  Prioriteit voor kennisuitgaven

  Helemaal in lijn met de strategie van Van Rompuy werden gezamenlijke conclusies geformuleerd over de aanpak van de tekorten en de noodzaak tot groeiherstel en innovatie. Wat hij ons land al dringend adviseerde, wordt nu de gezamenlijke lijn voor heel de EU. Dit schreef Van Rompuy aan Rutte enige maanden geleden: [Nederland] "ervoor zorgen dat het corrigeren van het buitensporig tekort houdbaar en groeivriendelijk is, door de uitgaven op gebieden die van rechtstreeks belang zijn voor de groei zoals onderzoek en innovatie, onderwijs en opleiding, te ontzien." 

  Dit is de cruciale conclusie die alle regeringsleiders trokken aan het eind van de Eurotop vorige week; "While pursuing consolidation efforts, particular care must be given to prioritising expenditure that constitutes an investment in future growth, with a particular emphasis on education, research and innovation." De handtekening van premier Rutte staat daar ook onder.

  Wientjes en Barroso op één lijn

  Dit is helemaal in lijn met de pleidooien van VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes bij het jubileum van de 3TU en EC-president José Manuel Barroso bij de Lisbon Council en zijn gesprek met ScienceGuide. Volgens Wientjes moet het kabinet alles doen om "de groeimotoren van ons land" waar mogelijk impulsen te geven.

  Nu gaan snijden in de kennisinvesteringen vindt hij daarom volstrekt verkeerd. "De groeimotoren van onze economie daar moet je van afblijven. Kom als kabinet juist nu niet aan onderwijs, aan onderzoek en wetenschap, de topsectoren, de universiteiten. Hier zal ik voor vechten dat dit in het Catshuis de komende weken ook zo gehoord zal worden."

  Barroso zei tegen ScienceGuide, aanhakend op de grote lijn van Van Rompuy en zijn eigen Europese Commissie: "We hebben het steeds over 'groei en nieuwe banen', maar waar moet die economische groei eigenlijk vandaan komen?"

  Dat zal door innovatie en onderwijs moeten, zo was wel duidelijk voor hem. "Ik denk dat we het er allemaal wel over eens zijn dat we verder moeten kijken dan de noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen willen we de problemen écht aanpakken, willen we economische groei een boost te geven. Natuurlijk is groei het antwoord. Als we hierin niet slagen, dan verspillen we de talenten van een hele generatie jonge mensen en creëren we een lange periode van lage productiviteit."

  Rutte en het CDA

  Wat betekent die handtekening van Rutte onder de gezamenlijke conclusies en beleidsstrategie van de Europese leiders nu echt? Dat zal in de Catshuis-sessies moeten blijken. Het CDA heeft als regeringsfractie in elk geval scherp positie betrokken bij de start van de onderhandelingen op juist dit punt.

  De financieel woordvoerder van het CDA, Elly Blanksma, herinnerde de aanwezigen uit het hoger onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven bij het 3TU jubileum aan het succesvol beleid na de Lehmann Brothers-kredietcrisis. "Met de kenniswerkersregeling kwam u toen met nuttige concrete voorstellen die de crisis snel hielpen opvangen en herstel versnelden. Ik roep u op dit nu opnieuw te doen. Zo kunnen we samen de klappen opvangen en de groei zo snel mogelijk terug brengen."

  Blanksma ging nog verder. In haar slotbeschouwing bij het jubileumdebat meldde zij dat de CDA-inzet in de Catshuissessies de volgende is: "Saneren en hervormen moeten allebei, daar komen we niet omheen. Maar ook investeren moet, in knowhow en kennis. We moeten als hoogontwikkeld land ook verder met onze economie."