• A
 • A
 • Master voorwaarde vaste baan HvA

  - "Met anders bedoel ik niet alleen "anders dan vroeger' maar zeker ook 'anders dan de andere hogescholen'. We moeten helder aangeven wat de meerwaarde is en zal zijn van de HvA." Rector Jet Bussemaker definieert dat scherp, voor haar eigen mensen allereerst.

  De kernvraag voor elke HBO-instelling op dit moment formueerde Bussemaker op een een interne onderwijsconferentie daarom zo: "Wat voor hogeschool willen wij zijn? Misschien ook wel: wat voor hogeschool mogen wij zijn?"

  Zij sprak van "spannende tijden", want in het HO-landschap van onsland " worden de kaarten opnieuw geschut. Gevestigde posities staan ter discussie, nieuwe kansen dienen zich aan. Van de staatssecretaris hebben wij, net als alle andere hogescholen, huiswerk gekregen."

  Huiswerk uit Den Haag 

  Dat huiswerk is helder: "In vervolg op de uitkomsten van de studie van de commissie Veerman uit 2011, die nadrukkelijk pleit voor een veel geprofileerder aanbod van hoger onderwijs, moeten wij aangeven wat wij blijven doen, wat wij niet meer zullen doen en wat we anders gaan doen. En met anders bedoel ik niet alleen ´anders dan vroeger´ maar zeker ook ´anders dan de andere hogescholen´. We moeten helder aangeven wat de meerwaarde is en zal zijn van de Hogeschool van Amsterdam. Wat gaan studenten bij ons leren dat ze nergens anders op die manier kunnen leren?"

  Ook de HvA en partner UvA staan "aan de vooravond van scherpe profilerings- en prestatieafspraken: afspraken met de overheid, maar ook afspraken met elkaar. Op 5 mei moeten wij onze plannen indienen bij het ministerie en moet er duidelijkheid zijn over het profiel van de Hogeschool van Amsterdam en daar bij horende zwaartepunten. En let wel: hierbij staat 5% van onze totale financiering  ter discussie!"

  De belangrijkste ambitie hierbij is het verhoging van de kwaliteit. Dat is waar het zowel bij student als docent in het HO om moet gaan volgens Bussemaker. "Dat wil zeggen verbetering van het studiesucces van onze studenten en vermindering van de uitval mét behoud, kan het zijn verbetering, van de kwaliteit."

  Docentniveau moet omhoog 

  "Hiervoor is het absoluut noodzakelijk dat ook het niveau van de docenten omhoog gaat. Omdat we studenten met eenzelfde opleiding in Nederland op vergelijkbaar niveau willen laten instromen wordt de externe validering van toetsen en examens de norm."

  Er zijn volgens de HvA-rector duidelijke indicatoren voor de prestaties die van haar en haar hogfeschool worden verwacht. "De financiering van ons onderwijs zal voortaan direct met die indicatoren samenhangen. We kijken  naar het studierendement na 5 jaar en dat moet dus omhoog! Voor sommige domeinen is dat een forse ambitie. 70% van alle docenten moet op korte termijn minimaal een masterdiploma bezitten. Dit wordt een voorwaarde voor een vaste aanstelling."

  Living labs  

  De normen die Bussemaker wil vastleggen zijn scherp en concreet. Alle instromers beginnen hun opleiding met een intakegesprek. De BAS-norm is op 50 studiepunten  gesteld en daarbij zijn kernvakken benoemd. Die moet een student in elk geval voldoende halen.

  De HvA biedt voortaan geen voltijds bachelor opleidingen meer aan met minder dan 12 contacturen in het eerste jaar. En voor studenten die dat willen en kunnen komen er interessante projecten in living labs  en excellentieprogramma's.

  Portie realisme

  "We stellen hoge eisen - aan de studenten, maar ook aan onszelf. Al deze indicatoren zijn te meten en dat zullen we ook doen. Zelfs als we nu nog niet aan alle indicatoren voldoen moet er snel een duidelijke stijgende lijn te zien zijn."

  Har benadering is minder klagerig dan elders in het HBO weleens klinkt. Een portie realisme spreekt uit Bussemakers politieke ervaring: "Er is Den Haag weinig geduld en we moeten de kritiek niet over ons zelf afroepen. Er is meer ruimte op het terrein van de profileringsafspraken. De Commissie Veerman heeft gezegd dat hogescholen zich moeten profileren maar heeft niet gezegd waarmee. Dat geeft ons de mogelijkheid onze goede uitgangspositie maximaal te benutten."