• A
 • A
 • Miljardenhefboom in Brussel voor kennis

  - Het kabinet onderschrijft de visie van de AWT dat topsectoren-middelen als ‘hefboom’ gebruikt kunnen worden voor het werven van geld uit het Europees kennnisbeleid. Het krachtige betoog van UU-voorzitter Yvonne van Rooy heeft duidelijk gewerkt.

  Bij het afscheid van AWT-voorzitter Joop Sistermans zei Van Rooy onder meer: "In Europa wordt wel stevig geïnvesteerd in kennis en het is van belang dat ons land daar optimaal op in weet te steken. Om van de Topsectoren met een zeer bescheiden budget een succes te maken, is er mijns inziens één route die succesvol kan zijn en dat is de Brusselse route. De Europese Commissie laat met Horizon 2020 zien dat het haar ernst is om stevig te investeren in de kenniseconomie. Voor de komende jaren is een budget van 80 miljard uitgetrokken. Geen klein bier."

  Zeer bescheiden topsectorenbudget

  Die route naar succes is niet eenvoudig geplaveid, onderstreepte Van Rooy. "Ondanks de goede record van Nederland bij de voorgaande kaderprogramma's." Wil ons land 'scoren' moeten de kennisinstellingen en bedrijven "voor de Europese programma's middelen voor matching meebrengen.

  Met de forse bezuinigingsdruk die de universiteiten ervaren, en voor veel bedrijven geldt hetzelfde, zijn die middelen er niet." Zij stelde daarom voor het "zeer bescheiden budget" van de topsectoren zeer gericht in te zetten, als hefboom voor de grote bedragen vanuit Europa.

  "Daarom dient het EL&I-budget voor de topsectoren zo ingezet te worden dat het als matching kan dienen voor bedrijven en universiteiten die in het kader van een topsector samen voorstellen in Brussel indienen. Alleen zo kunnen we met het topsectorenbudget een multiplier-effect creëren.

  Prioriteit voor Horizon 2020

  Dat vraagt een slimme follow up van de innovatiecontracten waarbij prioriteit gegeven wordt aan voorstellen die gericht zijn op participatie in Horizon 2020. Op deze manier draagt Nederland substantieel bij aan de Europese kennisbasis, maar kan het ook oogsten!"

  Het kabinet neemt deze lijn nu over. Berthold Leeftink, de meest betrokken DG van EL&I gaf dit reeds aan bij het jubileum van de 3TU. In de reactie van het kabinet op het AWT-advies over  de topsectoren en de EU-strategie zegen de bewindslieden: "De innovatiecontracten die binnen de topsectoren gesloten zullen gaan worden, zullen daarom voor het kabinet leidraad zijn bij de onderhandelingen over de verdere invulling van de maatschappelijke uitdagingen en industriële technologieën in Horizon 2020."