• A
 • A
 • Omgekeerde wereld bij Zijlstra

  - De universiteiten vinden het beleid van OCW ten aanzien van buitenlands talent precies "de omgekeerde wereld." Ja, zelfs "bizar". Want men wil de meestal ijverigste studenten in ons land meer uren bijbaan verplichten.

  In een verklaring op de plannen van OCW om de verplichte aantallen gewerkte uren per week voor buitenlandse studenten te verhogen, zegt de VSNU onder meer: "Het is de omgekeerde wereld dat buitenlandse studenten meer uren per week moeten werken naast hun studie, om hun basisbeurs te behouden. De VSNU vindt het bizar dat de staatssecretaris die doorgaans vlot studeren bepleit, deze eis stelt. Meer werken naast je studie vertraagt het afstuderen juist."

  Nederland juist duur HO-land

  Wat Sijbolt Noorda en zijn collega's vooral irriteert, is de onjuiste argumentatie die de staatssecretaris aanvoert voor zijn voorstellen. Hij doet het voorkomen, zo stellen zij, "alsof buitenlandse studenten kiezen voor Nederland om financiële redenen. Niets is minder waar. Nederland kent een van de hoogste collegegelden van Europa."

  Het studeren is in buuurlanden als Duitsland en België als ook in top-kennisnaties als Scandinavische landen gratis of aanzienlijk goedkoper. "Alleen in Engeland kost studeren meer," zegt de VSNU puntig. "Toch komen vooral veel Duitse studenten naar Nederland, vanwege het goede onderwijs."

  Vooral ontmoedigen

  Daarbij komt, dat een gering deel van deze studenten een studiebeurs krijgt of aanvraagt. "Niet meer dan 10% van de buitenlandse studenten doet een beroep op studiefinanciering. Deze groep wordt rechtstreeks getroffen door een maatregel die vooral bedoeld lijkt te zijn om in het algemeen buitenlandse studenten te ontmoedigen om naar Nederland te komen."

  De universiteiten vinden de denkwijze die hier achter schuilt lijkt te gaan zeer zorgelijk, zo blijkt uit hun reactie."Nederland zou juist tevreden moeten zijn met de komst van gekwalificeerde buitenlandse studenten. In vele sectoren zijn die bovendien hard nodig om binnenlandse tekorten op te vangen."