• A
 • A
 • Philips wil kennishefboom

  - Betekenisvol innoveren dat levens van mensen verbetert. Dat noemt Frans van Houten (CEO Philips Research) de missie die zijn bedrijf doet kiezen voor samenwerken met de UU, TUe en UMCU. Samen moeten zij met hun kennis Europa veroveren.

  Van Houten stelde bij de viering van de samenwerking van de drie WO-instellingen, dat zijn bedrijf meer dan ooit kijkt welke grote maatschappelijke uitdagingen door zijn kennis en toepassingen aangepakt kunnen worden. Kern daarvan is het streven naar gezonder en duurzamer leven, dat nu gedeeld wordt door heel de wereldbevolking.

  Cure and care

  "We identificeren zulke uitdagingen nu scherper, doen dat samen met kennisinstellingen als deze en richten onze innovatieprogramma's daar in toenemende mate op in." Als voorbeeld noemde Van Houten 'cure and care' voor ingrijpende aandoeningen. Het besef dat kanker niet een ziekte of ziektebeeld is, maar "een familie van zeer complexe ziektes," heeft de kennisontwikkeling en toepassingen een grote impuls gegeven.

  "Door de 'cure and care' van vandaag is de sterfte hieraan aanzienlijk gedaald en daalt nog verder. Daarmee wordt het een soort chronische aandoening bij een vergrijzende bevolking. Dat levert op zich weer een grote uitdaging op aan alle betrokkenen bij de zorg en genezing van zulke ziektes."

  Philips ziet daarom in toenemende mate een ontwikkeling opkomen van onderzoek en toepassingen waarin enorme datacomplexen in een multidisciplinaire aanpak gaan domineren. "De biomoleculaire complexiteit dwingt daartoe, ook omdat wij met beelden dankzij de inzet van MRI's veel meer kunnen zien en analyseren." Ook ultrageluid inzet en op de ene tumor gefocuste aanpakken in plaats van ingrepen in heel het lichaam hebben hier een plaats in gekregen.

  eScience in opmars

  Voor de analyses en interpretaties van de grote hoeveelheden data en inzichten uit deze vormen van disciplinegrenzen overschrijdende en hen veranderende samenwerkingsvormen is nu ook een heel nieuwe software nodig. Deze moet data, beelden, geluid en heel precies gegevens kunnen integreren voor zowel de onderzoeker als de behandelende artsen. Ook hier is dus eScience krachtig in opmars.

  Van Houten noemde de samenwerking van de UU, TUe en het UMCU daarom logisch. Zij past bij de noodzaak R&D en innovaties veel meer geïntegreerd te ontwikkelen, verkennen en realiseren. Daarom dat Philips zich sterk bij hen aansluit en komende week een nieuw laboratorium opent met het UMCU en TUe samen. Deze ontwikkeling van de wetenschap en innovatie van nieuwe producten en diensten is daarom vooral datagedreven en integrerend tussen de vroegere disciplines.

  Daarmee sluit het Horizon 2020 programma van de EU veel beter aan op de komende revolutie in kennis en toepassingen dan de topsectoren van EL&I. Van Houten zei dit niet letterlijk, maar benadrukte wel dat voor Philips de insteek in de 'grand challenges' van de EU voorop staat. Deze sluit precies aan op de thema's en koers van de samenwerking met de alliantie van UU, TUe en UMCU. Van de topsectoren ziet Philips primair die van Life Sciences en High Tech Systems als relevant in dit opzicht.

  Topsectoren als hefboom

  Van Houten onderstreepte daarom het grote belang van de mogelijkheid om de middelen van de topsectoren in te zetten als hefboom voor het maximaal participeren in de Horizon 2020 programma's en de tientallen miljarden euro's daarin. "Zowel bij de samenwerking als bij de investeringen moeten wij vooral nadruk leggen op het Europees niveau," stelde de Philips-topman.

  NWO-voorzitter Jos Engelen liet blijken de boodschap van Van Houten te hebben gesnapt. In een discussie tijdens de bijeenkomst zei hij: "Onthoud goed dat al die innovaties die we hier zagen, zoals die nieuwste MRI's, er alleen kwamen dankzij vrij en ongebonden, genereus fundamenteel onderzoek. De bedenkers hadden nog nooit van een topsector gehoord toen zij hier mee bezig waren. De innovaties in wat wij nu topsectoren noemen bouwen voort op dit soort onderzoek en niet andersom." 

  Institute for Diagnostic and Interventional Imaging

  Het consortium van UU, TU/e, UMCU en Philips gaat uitmonden in een nieuw onderzoekscentrum, het Institute for Diagnostic and Interventional Imaging (IDII). Het IDII maakt deel uit van het Innovative Medical Devices Initiative NL (IMDI.nl). Dit is opgericht na een oproep van de WHO in 2007 om meer technologische innovatie in de gezondheidszorg.

  De oprichting heeft als doel de Nederlandse kennisinfrastructuur op het gebied van de medical devices te versterken. Hiermee beoogt het IDMI.nl om bii te dragen aan een veilige, betaalbare en bemensbare gezondheidszorg in Nederland. Ook hoopt het IMDI.nl hiermee een belangrijke bijdrage te leveren aan de economie en de wetenschap in Nederland.

  Met het initiatief bevestigt Nederland zijn voortrekkersrol op het gebied van innovatie in de gezondheidszorg. De vooraanstaande internationale economische en wetenschappelijke concurrentiepositie van Nederland op het gebied van medische beeldvorming wordt met het initiatief verder versterkt.

  Jan Kimpen, voorzitter Raad van Bestuur Universitair Medisch Centrum Utrecht legt uit: " 'Imaging' is een veelbelovende en zeer veelzijdige techniek die op talloze wijze kan worden ingezet voor de patiëntenzorg. Met deze samenwerking kunnen we innovatie dichtbij de patiënt organiseren. Zodoende hebben we geen vier, maar eigenlijk vijf partners!"