• A
 • A
 • Rechten worstelen

  - Bij het analyseren van de kwaliteit van de WO Rechtenfaculteiten zijn de visiterende QANU-experts op enkele fundamentele vragen en dilemma's gestuit. Dit worstelen met relevantie en kwaliteit werd door ScienceGuide in oktober reeds publiek gemaakt. Nu is de discussie erover echt geopend.

  De rechtenopleidingen verzorgen feitelijk een gewaardeerde opleiding voor beleidsambtenaren en andere mensen die organisaties, bedrijven en instellingen ondersteunen bij hun beleidsontwikkeling en de bestuurlijke en juridische aspecten daarvan. Gelet op de loopbanen van de afgestudeerden krijgen zij duidelijk waardering op de arbeidsmarkt voor de kwaliteit die zij daarbij weten in te brengen.

  Maar de vraag rees in het najaar bij de visiterende panels al of de betreffende faculteiten en opleidingen voor het verzorgen van zulk HO-aanbod waren bedoeld en of en hoe zij daar kwalitatief ook voldoende en to the point aan worden 'gemeten'.

  Brede liberal arts?

  Bij de doordenking van de desbetreffende visitatie is die vraag nu op tafel gekomen. Scherp geformuleerd: zijn de rechtenopleidingen niet eigenlijk in heel belangrijke mate een soort brede 'liberal arts' opleiding voor de bestuurlijke sector geworden? Het antwoord op die vraag moet daarbij allereerst van de universiteiten komen. Deze moeten tevens aangeven welke conclusies zij daaraan verbinden voor het profiel, de differentiatie van het aanbod en de actuele eisen van kwaliteit en toekomstige ontwikkeling van deze opleidingen.

  Geen wonder dus, dat de visiterende panels van plan waren met een stevige 'side letter' de lange termijn heroriëntatie van de opleidingen op te dragen bij hun formele beoordeling. Die kon weinig anders zijn dan 'ze voldoen wel nog aan de basiskwaliteit.'

  Side letters en landelijke toetsen

  Of die 'side letters' er ook gekomen zijn, kan niet worden vastgesteld, aangezien deze geen publiek document zullen zijn. Binnen de betrokken instellingen zullen zij wel op tafel moeten komen bij de uitwerking en strategische besluitvorming over de voortgang van de rechtenopleidingen en faculteiten.

  De Kamerleden die nu reeds verontwaardigd concluderen, dat de NVAO hier een slecht of zelfs gemanipuleerd oordeel heft afgegeven, geven daarmee aan dat zij de werkwijze en functie van een accreditatie in het huidige stelsel van kwaliteitscontrole niet kennen of willens en wetens foutief voorstellen. De gedachte van de PVV, dat in dit verband centrale, landelijke toetsen ook voor de WO-bachelors een oplossing zouden vormen, net als voor het HBO, maakt duidelijk dat deze Haarlemmerolie een echt panacee is gaan vormen.