• A
 • A
 • Wientjes: juist nu onderwijs ontzien

  - Werkgeversvoorman Bernard Wientjes wil alles op alles zetten om de groei snel te herstellen. Dat is het slimme saneren volgens hem. “Dan moet je afblijven van de groeimotoren. Kom niet aan onderwijs, onderzoek, wetenschap, de topsectoren.”

  Bij het 3TU-jubileum waren twee onderwerpen het gesprek van de dag: Leo Kouwenhoven en de CPB-prognoses. UT-voorzitter Anne Flierman sprak het vermoeden uit dat 1 maart weleens als de 'Leo Kouwenhoven'-dag de historie in zou gaan. Ondanks het feestelijk jubileum van de drie universiteiten. VNO-NCW-voorzitter Wientjes sprak niettemin vooral over hoe onze economie nu gered moet worden.

  Let ook op positieve signalen 

  Hij erkende zonder omhalen de zeer ernstige situatie die uit de prognoses spreekt. Het kabinet zal daarom doordacht, met vooral de blik op de langere termijn moeten saneren. "Maar let ook op de positieve signalen, die nog vrij onverwacht in deze cijfers naar voren zijn gekomen. Daar moet je zo snel mogelijk bij aanhaken."

  Wientjes wees op het aanzienlijke herstel van de wereldhandel dat zich al in de tweede helft van 2012 en in 2013 zal aandienen. Nederland moet hier maximaal profijt van trekken. "De groei kan zo ook weer snel omhoog en dat is het beste om de tekorten in hoog tempo te reduceren. We moeten met het beleid daarom nu inzetten op het snel bereiken van zo'n 2% groei van de economie."

  Volgens Wientjes moet het kabinet daarom alles doen om "de groeimotoren van ons land" waar mogelijk impulsen te geven. Nu gaan snijden in de kennisinvesteringen vindt hij daarom volstrekt verkeerd. "De groeimotoren van onze economie daar moet je van afblijven. Kom als kabinet juist nu niet aan onderwijs, aan onderzoek en wetenschap, de topsectoren, de universiteiten. Hier zal ik voor vechten dat dit in het Catshuis de komende weken ook zo gehoord zal worden."

  Kennissector eigen taboes doorbreken

  Wientjes wil dat ook de kennissector zelf vanuit deze mentaliteit zich richt op kabinet en samenleving. Daarin moet men eigen taboes durven overwinnen. Hij herinnerde eraan dat hij vijf jaar geleden bij de vorming van de 3TU had gepleit voor een veel gedurfdere aanpak, fusie tot één TU Nederland. "Men was boos op mij, vandaag hoorde ik weer 'geen fusie!'"

  "Maar ik heb maar één doel voor ogen. Wij moeten als land op terreinen als die van de 3TU echt tot de wereldtop behoren. Dat kan ook en als fusie daarvoor nodig is, voor bijvoorbeeld de rankings en de topnetwerken in de wereld, dan ben ik voor fusie. De 3TU doet het best goed, maar toch… In die rankings op wereldschaal kan het echt nog steeds beter. Dat zie je aan de cijfers over de gezamenlijke publicaties van TU's met bedrijven. Daar scoort ons land zeer hoog en de uitstraling daarvan is zeer belangrijk."

  Wientjes wees erop dat deze manier van denken ook elders in het WO doordringt, tot zijn genoegen. "De universiteiten kijken anders naar hun omgeving. Ze zien dat ze samen moeten werken om een toppositie te bereiken en te behouden. Wij juichen dat toe. Je ziet dat in Amsterdam bij de VU en de UvA, je ziet het ook elders in de Randstad bij Leiden en haar partners. Voor allemaal geldt: keuzes maken dat moet." 

  Jos, doe nou maar mee

  Over de investeringen was Wientjes helder. Hij wil dat het WO volop en enthousiast meedoet in de topsectoren. NWO raadt hij aan dat ook te doen, al was het maar om bezuinigingen op andere posten te voorkomen en om die topsectoren op peil te houden. "Jos doe nou maar mee, dan gaat er misschien nog het minste af," zei hij plagend dreigend tegen NWO-voorman Engelen.

  Positiever is de insteek op andere terreinen. Zo prees Wientjes hoe de provincies nu bereid zijn hun aanzienlijke middelen uit de regionale en structuurfondsen van de EU primair in te zetten voor acties vanuit de topsectoren. Ook hun vermogens uit de verkoop van de energiesector kunnen zij zo veel productiever maken. Wientjes wees op Limburg en de Universiteit Maastricht. Die met Chemelot en dergelijke grote projecten laten zien hoe het kan en moet. "Daar weten ze wél wat je met zulke middelen voor goeds kunt doen."