• A
 • A
 • FME wil boter bij de vis

  - Onlangs werd door EL&I en de industrie het ‘kennis- en innovatiecontract’ getekend. FME is teleurgesteld dat de bijbehorende langjarige financiering niet goed geregeld is.

  FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink: "De topsectoren hebben de ambities tot en met 2015 geformuleerd. Dat was ook de opdracht. Dat NWO - de instelling die de wetenschapsgelden verdeelt - nu niet verder kijkt dan eind volgend jaar, is teleurstellend."

  FME is teleurgesteld dat NWO nog niet duidelijk de koers naar bèta verlegt.  In het topsectorenbeleid is steeds gesteld dat de innovatiekracht de Nederlandse economie kan versterken, mits de kennisvraag van bedrijven centraal worden gesteld. Voor Dezentjé Hamming was deze bepaling reden voor de industrie om zélf zoveel in het topsectorenbeleid te investeren.

  Niet relevant onderzoek

  Dezentjé Hamming vindt een verschuiving binnen de wereld van de wetenschap cruciaal: "Wetenschap en technologische industrie hebben elkaar nodig om tot grote doorbraken te komen. Maar je bereikt daarin alleen succes als de wetenschappelijke wereld de focus verlegt van alfa en gamma naar bèta. Hoe interessant ook de vraag is wie de vroegste mensachtige bewoners van Noordwest-Europa waren, voor de economische groei is dat niet relevant. Dat geldt wél voor de vraag of we materialen kunnen maken die zelf defecten herstellen."

  Toch zitten er volgens de bedrijven in de technologische industrie ook positieve elementen in het afsprakenpakket met EL&I. De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO), de Research & Development Aftrek (RDA) en de Innovatiebox vormen een stevig fiscaal pakket dat innovatie stimuleert.

  Dezentjé Hamming: "Het is goed dat dit pakket door het kabinet wordt gekoesterd." Ook blijkt de minister oog te hebben voor twee zeer urgente problemen. "Verhagen begrijpt dat de topinstituten niet mogen omvallen en dat voortgang van de deelname aan Europese projecten van groot belang is, zowel voor de stand van de wetenschap als voor de Nederlandse industrie."

  Holst Centre mag blijven

  Eerder maakte FME zich serieus zorgen over het voortbestaan van het Holst Centre en de topinstituten M2i (Materials Innovation Institute) en ESI (Embedded Systems Institute), omdat investeringen van de overheid dreigden te verdwijnen. Inmiddels lijkt de financiering voor het Holst Centre zeker gesteld. M2i en ESI zijn met de betrokken partijen in gesprek om tot een oplossing te komen. De TKI-toeslag vormt daarin een belangrijk element.

  Ook aan de oproep van FME over deelname aan Europese R&D-programma's heeft minister Verhagen gehoor gegeven. Voor 2012 zijn middelen vrijgemaakt. Dezentjé Hamming: "Maar dit is nog niet voldoende. Om de ambities op Europees niveau te kunnen waarmaken, moet ook hier met spoed een meerjarig perspectief met voldoende budget worden geboden."


  Gerelateerd nieuws:
  3 oktober  NWO: tussen competitie en integriteit