• A
 • A
 • HO-toppers aan de bak

  - Het HO mengt zich stevig in de verkiezingsstrijd. Rutte herbenoemt zijn trouwste professorale adviseur op de sleutelpost voor zijn campagne. 'Never change a winning team'. Marcel Wintels ziet zichzelf als de nieuwe Balkenende, maar zijn HBO-collega's betwijfelen dat.

  Fontys-voorman Marcel Wintels wil na puinhoop Amarantis nu ook het CDA redden. Nadat hij 'het Parool' al vertelde dat velen een beroep op hem doen om de nieuwe lijsttrekker te worden en hij "er nog een nachtje over zou slapen," gooit hij nu zijn hoed in de ring.

  Daarmee start Wintels meteen de nieuwe Dossiers-pagina van ScienceGuide, waarin u alle relevante stukken vindt over de komende verkiezingen en de kernthema's daarin: Financiën, Leraarschap, Kwaliteitszorg, Studiefinanciering, Topsectoren en de ambitie van de motie-Hamer om een topkennisnatie te worden. En in het dossier Haagse Politiek vindt u een dossier rond kennisnieuws per toonaangevende partij.

  Is dit wijs?

  De reacties vanuit zijn collega-voorzitters van grote hogescholen zijn niet mals. Bij het afscheid van top-headhunter Wil van der Kruijs -die ook voorzitter is van het CDA-Brabant- werd tegenover ScienceGuide geschamperd uit hun kring over Wintels' naieviteit ten aanzien van het politiek bedrijf en de manier waarop daar veel gelaagder en complexer gestuurd en besluiten genomen moeten worden dan hij in zijn HBO-ervaring heeft meegemaakt of zelf kon laten zien. "Is dit wel wijs?" vroeg een zeer ervaren koepelbestuurder zich af.

  Een bijzondere reden voor de topbestuurders om Wintels te manen tot enige terughoudendheid is het lot van Amarantis. De Amsterdamse scholengroep - waaronder de grote ROC ASA valt - is in grote financiële en bestuurlijke problemen geraakt. Minister Van Bijsterveldt was daarom genoodzaakt met de betrokkenen tot forse ingrepen te komen. Een reddingsactie à la Inholland door Doekle Terpstra en een volledige sanering van het topmanagement moesten doorgedrukt worden.

  Fel verzet

  Inmiddels heeft Wintels een saneringsplan klaar. Daarin moeten vooral anderen in het onderwijs opdraaien voor de schulden, want Amarantis doet vooral denken aan het Griekenland van Papandreou. De overigen in het onderwijs reageren dan ook zoals de collega-lidstaten van Hellas: 'Nicht mit uns'. Zelfs die koepels die bestuurlijk zouden willen bijdragen, ontmoeten bij hun leden fel verzet.

  HU-voorzitter Geri Bonhof zei bij het 'Van der Kruijs symposium', dat "er wel erg snel tot de conclusie is gekomen [door Wintels], dat de collega's in het PO en VO maar moeten meebetalen voor dit reddingsplan. Want dat kan alleen als je heel andere brancheorganisaties zou hebben, met dus ook heel andere goevernancecodes en - afspraken per branche. Het debat daarover is in onze kring nog niet afgerond...."

  VO-koepel-bestuurder Erik Gerritsen was nog scherper. Hij noemde het "schandalig hoe Amarantis over de ruggen van de studenten in de andere ROC's financieel 'gered' moeet worden. De problemen worden afgewenteld op de rest."

  Meer dan JPB     

  Wintels zal dus pas echt de partijredder kunnen worden, als de Amarantis-klus met succes en vooral met een typisch 'CDA-polderig' draagvlak is afgerond. Maar er zijn meer redenen tot enige terughoudendheid en een paar extra nachtjes slaap. Politieke ervaring in het Haagse, Brussel of andere gremia buiten het onderwijs heeft Wintels niet.

  Wel heeft hij in oktober 2011 in een debat bij de HvA erkend, dat zijn salaris bij Fontys nog steeds boven de Balkenende-norm zat. Maar dat inkomen was al vastgesteld voor deze normering was ingevoerd. Samsom, Rutte en Roemer zullen met zo'n achtergrond van een nieuwe lijsttrekker wel raad weten.  

  Bruijn kan het trekken

  Mark Rutte stelt intussen snel en geruisloos zijn eigen team op. Het adagium is: 'never change a winning team.' Zo heeft hij de LUMC-hoogleraar Jan Anthonie Bruijn meteen opnieuw gevraagd het verkiezingsprogramma voor de VVD te schrijven. Hoe zeer deze scherpe, goedlachse medicus door hem gewaardeerd wordt als vertrouweling en raadgever, bleek toen Bruijn recent werd benoemd tot voorzitter van de AWT.

  De keuze voor Bruijn is ook een keuze tegen Wilders. De AWT-voorman heeft zich op ScienceGuide en bij de studenten van NEWS al regelmatig geëxponeerd als een vurig Europeaan. "Het is een heel andere, uitdagende wereld geworden en ga dat maar liever niet ontkennen, ook als land moet je dat niet doen. Als liberaal ben ik daarom juist op dit terrein voor een kleine, maar krachtige en ondersteunende Europese overheid, want het kennisbeleid kan niet zonder doorbraken op dat niveau." 

  "Er moet één financieringsstelsel voor het hoger onderwijs in Europa komen. We hebben al te maken met een massale migratie van kennis in de wereld. Het is van belang voor de nieuwe generatie op die toekomst voorbereid te zijn. In Nederdorp en Euroland."

  Een reeks verkeerde dingen tegelijk

  Zeer recent maakte hij nog gehakt van de PVV-en SP-gedachten over het hoger ondewijs en in het bijzonder die over het HBO. Door de eindtoetsing van het HBO te versmallen tot het meten van kennis in kernvakken van opleidingen door centrale examens, gebeurt volgens Bruijn een reeks verkeerde dingen tegelijk.

  Allereerst wordt de essentiële professionele kant van het HBO - in competenties, beroepshouding en -vaardigheden belichaamd - buiten de eindbeoordeling gehouden. Bovendien worden juist de professionals als docenten, lectoren en beroepspraktijkmensen buiten de boordeling en formulering van de kwaliteitseisen gezet. Er komt dan immers een centrale, door de overheid gestuurde examenaanpak, een horreur voor een open, enthousiaste liberaal als Bruijn.